Gå til sidens indhold Henter data ... ... vent et øjeblik
Statistikbanken
Log på Hjælp
Emner
D a n m a r k s S t a t i s t i k
Borgere
Arbejde og indkomst
Økonomi
Sociale forhold
Uddannelse og forskning
Erhvervsliv
Transport
Kultur og fritid
Miljø og energi
S D G
SDG (internt brug)
Tværgående
Log på
Ny bruger?
Glemt adgangskode?
Hjælp

Opdateres hverdage kl. 8:00
Klokken er

Økonomi
vis som mapper... vis som mapper...
Nationalregnskab
Nøgletal for nationalregnskabet (BNP)
NAN1: Forsyningsbalance, bruttonationalprodukt (BNP),økonomisk vækst, beskæftigelse mv. efter transaktion og prisenhed (1966-2023)
VNAN1: Versionstabel NAN1 - Forsyningsbalance (år) efter version, transaktion og prisenhed (1966-2023)
NAN2: Real disponibel bruttonationalindkomst mv. efter transaktion og prisenhed (1966-2023)
NAN3: Forbrug, disponibel indkomst og opsparing for husholdninger og NPISH efter transaktion og prisenhed (1995-2023)
NAN1X: [NR ESA2010, DB07] Forsyningsbalance, Bruttonationalprodukt (BNP), beskæftigelse mv. efter transaktion og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2015)
NAN2X: [NR ESA2010, DB07] Real disponibel bruttonationalindkomst mv. efter transaktion og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2015)
NAN3X: [NR ESA2010, DB07] Forbrug, disponibel indkomst og opsparing for husholdninger og NPISH efter transaktion og prisenhed (AFSLUTTET) (1995-2015)
NATN01: [NR ESA95rev, DB07] Forsyningsbalance (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATN02: [NR ESA95rev, DB07] Husholdningernes forbrug og disponible indkomst (inkl. NPISH) (AFSLUTTET) (1990-2013)
NKN1: Forsyningsbalance, Bruttonationalprodukt (BNP), beskæftigelse mv. efter transaktion, prisenhed og sæsonkorrigering (1990K1-2024K1)
VNKN1: Versionstabel NKN1 - Forsyningsbalance (kvartaler) (1990K1-2024K1)
NKN2: Real disponibel bruttonationalindkomst mv. efter transaktion, prisenhed og sæsonkorrigering (1990K1-2024K1)
NKN3: Forbrug, disponibel indkomst og opsparing for husholdninger og NPISH, sæsonkorrigeret efter transaktion og prisenhed (1999K1-2023K4)
NKN1X: [NR ESA2010, DB07] Forsyningsbalance, Bruttonationalprodukt (BNP), beskæftigelse mv. efter transaktion, prisenhed og sæsonkorrigering (AFSLUTTET) (2012K1-2016K2)
NKN2X: [NR ESA2010, DB07] Real disponibel bruttonationalindkomst mv. efter transaktion, prisenhed og sæsonkorrigering (AFSLUTTET) (2012K1-2016K2)
NKN3X: [NR ESA2010, DB07] Forbrug, disponibel indkomst og opsparing for husholdninger og NPISH, sæsonkorrigeret efter transaktion og prisenhed (AFSLUTTET) (2012K1-2016K2)
NATKN01: [NR ESA95rev, DB07] Forsyningsbalance, sæsonkorrigeret (AFSLUTTET) (1990K1-2014K2)
NATKN02: [NR ESA95rev, DB07] Husholdningernes forbrug og disponible indkomst (inkl. NPISH), sæsonkorrigeret (AFSLUTTET) (1999K1-2014K1)
Samlet nationalregnskab
Nationalregnskabets kontoplan, hele økonomien (Hovedposter)
NAH1: 0 Varer og tjenester efter transaktion og prisenhed (1966-2023)
NAHL2: 1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse (hovedposter) efter transaktion og prisenhed (1966-2023)
NAHL4: 5 Danmark og udlandet (hovedposter) efter transaktion (1966-2023)
NKH1: 0 Varer og tjenester efter transaktion, prisenhed og sæsonkorrigering (1990K1-2024K1)
NKHO2: 1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse efter transaktion, prisenhed og sæsonkorrigering (1990K1-2024K1)
NKHO3: 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering efter transaktion og sæsonkorrigering (1990K1-2024K1)
NKHL4: 5 Danmark og udlandet efter transaktion og sæsonkorrigering (1990K1-2024K1)
Nationalregnskabets kontoplan, hele økonomien (Oversigt)
NAHO2: 1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse (oversigt) efter transaktion og prisenhed (1995-2023)
NAHO3: 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (oversigt) efter transaktion (1966-2023)
NAHO4: 5 Danmark og udlandet (oversigt) efter transaktion (1995-2023)
Nationalregnskabets kontoplan, hele økonomien (Detaljeret)
NAHD21: 1 Produktion og BNP (detaljeret) efter transaktion og prisenhed (1995-2022)
NAHD22: 2.1.1 Indkomstdannelse (detaljeret) efter transaktion (1995-2022)
NAHD31: 2.1.2 Allokering af primær indkomst (detaljeret) efter transaktion (1995-2022)
NAHD32: 2.2 Fordeling af sekundær indkomst (detaljeret) efter transaktion (1995-2022)
NAHD33: 2.4.1 Anvendelse (forbrug og opsparing) af disponibel indkomst (detaljeret) efter transaktion (1995-2022)
NAHD34: 3.1 Kapital, investering mv. (detaljeret) efter transaktion (1995-2022)
NAHD4: 5 Danmark og udlandet (detaljeret) efter transaktion (1995-2022)
Husholdningernes forbrug, hele økonomien
NAHC21: Husholdningers forbrug på dansk område (11 grp) efter formål og prisenhed (1966-2023)
VNAHC21: Versionstabel NAHC21 - Husholdningers forbrug på dansk område (11 grp) efter formål og prisenhed (1966-2023)
NAHC22: Husholdningers forbrug på dansk område (41 grp) efter formål og prisenhed (1966-2022)
NAHC23: Husholdningers forbrug på dansk område (72 grp) efter formål og prisenhed (1966-2019)
NAHC3: Husholdningers forbrug på dansk område efter varighed og prisenhed (1966-2023)
NKHC21: Husholdningers forbrug på dansk område (11 grp) efter formål, prisenhed og sæsonkorrigering (1990K1-2024K1)
NKHC3: Husholdningers forbrug på dansk område efter varighed, prisenhed og sæsonkorrigering (1990K1-2024K1)
Offentligt forbrug og samlet forbrug, hele økonomien
NAHC1: Forbrugsudgift efter forbrugsart og prisenhed (1966-2023)
NAHC11: Individuelt forbrugsudgift efter forbrugsart, formål og prisenhed (1995-2019)
NAHC12: Kollektiv forbrugsudgift efter forbrugsart, funktion og prisenhed (1995-2019)
NKHC1: Forbrugsudgift efter forbrugsart, prisenhed og sæsonkorrigering (1990K1-2024K1)
Investeringer og kapitalapparat, hele økonomien
NAHK: Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver efter beholdning / strøm, aktiv og prisenhed (1966-2022)
NAHI: Bruttoinvesteringer efter aktiv og prisenhed (1966-2023)
NKHI: Bruttoinvesteringer efter aktiv, prisenhed og sæsonkorrigering (1990K1-2024K1)
NAH1X: [NR ESA2010, DB07] 0 Varer og tjenester efter transaktion og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2015)
NAHBX: [NR ESA2010, DB07] Beskæftigelse og befolkning efter socioøkonomisk status (AFSLUTTET) (1966-2015)
Finansiel formue og gæld, hele økonomien
NAHFK: Nationalregnskabets finansielle konti, hele økonomien efter konto, balance og finansielt instrument (2017-2023)
NKHFK: Nationalregnskabets finansielle konti, hele økonomien efter konto, balance og finansielt instrument (2017K1-2023K4)
NAHF: Finansielle konti, hele økonomien, detaljeret efter konto, finansielt instrument og aktiv/passiv (AFSLUTTET) (1994-2018)
NATK01Z: [NR ESA95rev, DB03] Hovedkonti (mio. kr.) efter konto, sæsonkorrigering og prisenhed (AFSLUTTET) (1990K1-2011K2)
NATK03Z: [NR ESA95rev, DB03] Privat forbrug (mio. kr.) efter forbrugsgruppe, sæsonkorrigering og prisenhed (AFSLUTTET) (1990K1-2011K2)
NATK04Z: [NR ESA95rev, DB03] Investeringer (mio. kr.) efter art, sæsonkorrigering og prisenhed (AFSLUTTET) (1990K1-2011K2)
NATK09Z: [NR ESA95rev, DB03] Hovedkonti pr. capita (kr.) efter konto, sæsonkorrigering og prisenhed (AFSLUTTET) (1990K1-2011K2)
NATK01X: [NR ESA95, DB93] Hovedkonti (mio. kr.) efter konto, sæsonkorrigering og prisenhed (AFSLUTTET) (1988K1-2005K1)
NATK03X: [NR ESA95, DB93] Privat forbrug (mio. kr.) efter forbrugsgruppe, sæsonkorrigering og prisenhed (AFSLUTTET) (1988K1-2005K1)
NATK04X: [NR ESA95, DB93] Investeringer (mio. kr.) efter art, sæsonkorrigering og prisenhed (AFSLUTTET) (1988K1-2005K1)
NATK09X: [NR ESA95, DB93] Hovedkonti pr. capita (kr.) efter konto, sæsonkorrigering og prisenhed (AFSLUTTET) (1988K1-2005K1)
NATK10X: [NR ESA95, DB93] Kvartalsvis gennemsnitsbefolkning (AFSLUTTET) (1988K1-2005K1)
NATK901: [NR ESA95, DB93] Hovedkonti (mio. kr.) efter konto, sæsonkorrigering og prisenhed (AFSLUTTET) (1988K1-1995K4)
NATK903: [NR ESA95, DB93] Privat konsum (mio. kr.) efter forbrugsgruppe, sæsonkorrigering og prisenhed (AFSLUTTET) (1988K1-1995K4)
NATK904: [NR ESA95, DB93] Investeringer (mio. kr.) efter art, sæsonkorrigering og prisenhed (AFSLUTTET) (1988K1-1995K4)
NATK909: [NR ESA95, DB93] Hovedkonti pr. capita (kr.) efter konto, sæsonkorrigering og prisenhed (AFSLUTTET) (1988K1-1995K4)
NATKHO07: [NR ESA95, DB93] 31 Kapital, hele økonomien (AFSLUTTET) (1990K1-2008K4)
NATK1: [NR ENS79, DB, DSE77] Sæsonkorrigerede/ikke sæsonkorrigerede beløb (AFSLUTTET) (1977K1-1997K2)
Beskæftigelse og befolkning, hele økonomien
NAHB: Beskæftigelse og befolkning efter socioøkonomisk status (1966-2023)
NKHB: Beskæftigelse og befolkning efter socioøkonomisk status og sæsonkorrigering (1990K1-2024K1)
NAHC11X: [NR ESA2010, DB07] Individuelt forbrugsudgift efter forbrugsart, formål og prisenhed (AFSLUTTET) (1995-2012)
NAHC12X: [NR ESA2010, DB07] Kollektiv forbrugsudgift efter forbrugsart, funktion og prisenhed (AFSLUTTET) (1995-2012)
NAHC1X: [NR ESA2010, DB07] Forbrugsudgift efter forbrugsart og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2015)
NAHC21X: [NR ESA2010, DB07] Husholdningers forbrug på dansk område (11 grp) efter formål og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2015)
NAHC22X: [NR ESA2010, DB07] Husholdningers forbrug på dansk område (41 grp) efter formål og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2014)
NAHC23X: [NR ESA2010, DB07] Husholdningers forbrug på dansk område (72 grp) efter formål og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2012)
NAHC3X: [NR ESA2010, DB07] Husholdningers forbrug på dansk område efter varighed og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2015)
NAHD21X: [NR ESA2010, DB07] 1 Produktion og BNP (detaljeret) efter transaktion og prisenhed (AFSLUTTET) (1995-2014)
NAHD22X: [NR ESA2010, DB07] 2.1.1 Indkomstdannelse (detaljeret) efter transaktion (AFSLUTTET) (1995-2014)
NAHD31X: [NR ESA2010, DB07] 2.1.2 Allokering af primær indkomst (detaljeret) efter transaktion (AFSLUTTET) (1995-2014)
NAHD32X: [NR ESA2010, DB07] 2.2 Fordeling af sekundær indkomst (detaljeret) efter transaktion (AFSLUTTET) (1995-2014)
NAHD33X: [NR ESA2010, DB07] 2.4.1 Anvendelse (forbrug og opsparing) af disponibel indkomst (detaljeret) efter transaktion (AFSLUTTET) (1995-2014)
NAHD34X: [NR ESA2010, DB07] 3.1 Kapital, investering mv. (detaljeret) efter transaktion (AFSLUTTET) (1995-2014)
NAHD4X: [NR ESA2010, DB07] 5 Danmark og udlandet (detaljeret) efter transaktion (AFSLUTTET) (1995-2014)
NAHKX: [NR ESA2010, DB07] Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver efter beholdning / strøm, aktiv og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2014)
NAHL2X: [NR ESA2010, DB07] 1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse (hovedposter) efter transaktion og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2015)
NAHL4X: [NR ESA2010, DB07] 5 Danmark og udlandet (hovedposter) efter transaktion (AFSLUTTET) (1966-2015)
NAHO2X: [NR ESA2010, DB07] 1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse (oversigt) efter transaktion og prisenhed (AFSLUTTET) (1995-2015)
NAHO3X: [NR ESA2010, DB07] 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (oversigt) efter transaktion (AFSLUTTET) (1966-2015)
NAHO4X: [NR ESA2010, DB07] 5 Danmark og udlandet (oversigt) efter transaktion (AFSLUTTET) (1995-2015)
NAT01: [NR ESA95rev, DB07] Hovedkonti (løbende priser, mio. kr.) efter konto (AFSLUTTET) (1966-2013)
NAT02: [NR ESA95rev, DB07] Hovedkonti (faste priser, mio. kr.) efter konto og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2013)
NAT04: [NR ESA95rev, DB07] Investeringer (mio. kr.) efter art og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2013)
NAT05: [NR ESA95rev, DB07] Privat forbrug (mio. kr.) efter forbrugsgruppe og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2013)
NAT08: [NR ESA95rev, DB07] Fast realkapital (mio. kr.) efter art, prisenhed og fast realkapital (AFSLUTTET) (1966-2013)
NAT15: [NR ESA95rev, DB07] Hovedkonti pr capita (løbende priser, kr.) efter konto (AFSLUTTET) (1966-2013)
NAT16: [NR ESA95rev, DB07] Hovedkonti pr capita (faste priser, kr.) efter konto og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2013)
NAT17: [NR ESA95rev, DB07] Årlig gennemsnitsbefolkning (AFSLUTTET) (1966-2013)
NATHD09F: [NR ESA95rev, DB07] Finansielle transaktioner, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1995-2013)
NATHD10F: [NR ESA95rev, DB07] Andre mængdemæssige ændringer, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1995-2013)
NATHD11F: [NR ESA95rev, DB07] Omvurderinger, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1995-2013)
NATHD12F: [NR ESA95rev, DB07] Primo status, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1995-2013)
NATHD13F: [NR ESA95rev, DB07] Ultimo status, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1995-2013)
NATHD141: [NR ESA95rev, DB07] IV.1 Primo beholdninger, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATHDB1: [NR ESA95rev, DB07] IV.1 Primo beholdninger, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATHO01: [NR ESA95rev, DB07] 0 Varer og tjenester, hele økonomien, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATHO02: [NR ESA95rev, DB07] 1 Produktion, hele økonomien, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATHO03: [NR ESA95rev, DB07] 211 Indkomstdannelse, hele økonomien, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATHO04: [NR ESA95rev, DB07] 12 Allokering af primær indkomst, hele økonomien, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATHO05: [NR ESA95rev, DB07] 22 Fordeling af sekundær indkomst, hele økonomien, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATHO06: [NR ESA95rev, DB07] 241 Anvendelse af disponibel indkomst, hele økonomien, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATHO07: [NR ESA95rev, DB07] 31 Kapital, hele økonomien, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATHO08: [NR ESA95rev, DB07] Real disponibel bruttonationalindkomst mv., hele økonomien, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATHO09: [NR ESA95rev, DB07] 5 Danmark og udlandet, hele økonomien, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATHO09F: [NR ESA95rev, DB07] Finansielle transaktioner, hele økonomien, oversigt (AFSLUTTET) (1995-2013)
NATHO11: [NR ESA95rev, DB07] Husholdningers forbrug på dansk område, formål (13 grp), hele økonomien, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATHO11B: [NR ESA95rev, DB07] Husholdningers forbrug på dansk område, formål (41 gruppering) (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATHO12: [NR ESA95rev, DB07] Husholdningers forbrug på dansk område, varighed, hele økonomien, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATHO13: [NR ESA95rev, DB07] Privat forbrug, hele økonomien, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATHO15: [NR ESA95rev, DB07] Beskæftigelse, hele økonomien, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATHOB0: [NR ESA95rev, DB07] Akkumulations- og statuskonti, faste aktiver, hele økonomien, oversigt (AFSLUTTET) (1989-2013)
NAHBIN: [NR ESA95rev, DB07] Boliginvesteringer efter investeringstype og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2012)
NATHD01: [NR ESA95rev, DB07] 0 Varer og tjenester, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATHD02: [NR ESA95rev, DB07] 1 Produktion, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATHD03: [NR ESA95rev, DB07] 211 Indkomstdannelse, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATHD04: [NR ESA95rev, DB07] 212 Allokering af primær indkomst, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NAHIX: [NR ESA2010, DB07] Bruttoinvesteringer efter aktiv og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2015)
NATHD05: [NR ESA95rev, DB07] 22 Fordeling af sekundær indkomst, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATHD06: [NR ESA95rev, DB07] 241 Anvendelse af disponibel indkomst, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATHD07: [NR ESA95rev, DB07] 31 Kapital, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATHD08: [NR ESA95rev, DB07] Real disponibel bruttonationalindkomst mv., hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATHD09: [NR ESA95rev, DB07] 5 Danmark og udlandet, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATHD12: [NR ESA95rev, DB07] Husholdningers forbrug på dansk område, varighed, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATHD13: [NR ESA95rev, DB07] Privat forbrug, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATHD142: [NR ESA95rev, DB07] III.1.2 Erhvervelse af faste aktiver, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATHD143: [NR ESA95rev, DB07] III.3 Andre ændringer i status, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATHD144: [NR ESA95rev, DB07] IV.3 Ultimo beholdninger, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1989-2012)
NATHD15: [NR ESA95rev, DB07] Beskæftigelse, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATHDB2: [NR ESA95rev, DB07] III.1.2 Erhvervelse af faste aktiver, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATHDB3: [NR ESA95rev, DB07] III.3 Andre ændringer i status, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATHDB4: [NR ESA95rev, DB07] IV.3 Ultimo beholdninger, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1989-2012)
NATHD11: [NR ESA95rev, DB07] Husholdningers forbrug på dansk område, formål, hele økonomien, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2011)
NAT02Z: [NR ESA95rev, DB03] Hovedkonti (faste priser, mio. kr.) efter konto og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2010)
NAT04Z: [NR ESA95rev, DB03] Investeringer (mio. kr.) efter art og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2010)
NAT05Z: [NR ESA95rev, DB03] Privat forbrug (mio. kr.) efter formål og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2010)
NAT08Z: [NR ESA95rev, DB03] Fast realkapital (mio. kr.) efter art, prisenhed og fast realkapital (AFSLUTTET) (1966-2010)
NAT16Z: [NR ESA95rev, DB03] Hovedkonti pr capita (faste priser, kr.) efter konto og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2010)
NAT01X: [NR ESA95, DB93] Hovedkonti (løbende, mio. kr.) efter konto (AFSLUTTET) (1966-2004)
NAT02X: [NR ESA95, DB93] Hovedkonti (faste priser, mio. kr.) efter konto og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2004)
NAT04X: [NR ESA95, DB93] Investeringer (mio. kr.) efter konto og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2004)
NAT05X: [NR ESA95, DB93] Privat forbrug (mio. kr.) efter forbrugsgruppe og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2004)
NAT08X: [NR ESA95, DB93] Fast realkapital (mio. kr.) efter art, prisenhed og fast realkapital (AFSLUTTET) (1966-2003)
NAT15X: [NR ESA95, DB93] Hovedkonti pr capita (løbende priser, kr.) efter konto (AFSLUTTET) (1966-2004)
NAT16X: [NR ESA95, DB93] Hovedkonti pr capita (faste priser, kr.) efter konto og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2004)
NAT17X: [NR ESA95, DB93] Årlig gennemsnitsbefolkning efter konto (AFSLUTTET) (1966-2004)
NAHBIP: Boliginvesteringer efter pct af BNP (AFSLUTTET) (1948-2012)
NAHBPR: Boligvedligeholdelse efter reparationstype og prisenhed (AFSLUTTET) (1993-2012)
NAHBIE: Boliginvesteringer efter ejerforhold og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-1992)
NKH1X: [NR ESA2010, DB07] 0 Varer og tjenester efter transaktion, prisenhed og sæsonkorrigering (AFSLUTTET) (2012K1-2016K2)
NKHO2X: [NR ESA2010, DB07] 1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse efter transaktion, prisenhed og sæsonkorrigering (AFSLUTTET) (2012K1-2016K2)
NKHO3X: [NR ESA2010, DB07] 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering efter transaktion og sæsonkorrigering (AFSLUTTET) (2012K1-2016K2)
NKHL4X: [NR ESA2010, DB07] 5 Danmark og udlandet efter transaktion og sæsonkorrigering (AFSLUTTET) (2012K1-2016K2)
NKHC1X: [NR ESA2010, DB07] Forbrugsudgift efter forbrugsart, prisenhed og sæsonkorrigering (AFSLUTTET) (2012K1-2016K2)
NKHC21X: [NR ESA2010, DB07] Husholdningers forbrug på dansk område (11 grp) efter formål, prisenhed og sæsonkorrigering (AFSLUTTET) (2012K1-2016K2)
NKHC3X: [NR ESA2010, DB07] Husholdningers forbrug på dansk område efter varighed, prisenhed og sæsonkorrigering (AFSLUTTET) (2012K1-2016K2)
NKHIX: [NR ESA2010, DB07] Bruttoinvesteringer efter aktiv, prisenhed og sæsonkorrigering (AFSLUTTET) (2012K1-2016K2)
NKHBX: [NR ESA2010, DB07] Beskæftigelse og befolkning efter socioøkonomisk status og sæsonkorrigering (AFSLUTTET) (2012K1-2016K2)
NATK01: [NR ESA95rev, DB07] Hovedkonti (mio. kr.) efter konto, sæsonkorrigering og prisenhed (AFSLUTTET) (1990K1-2014K2)
NATK03: [NR ESA95rev, DB07] Privat forbrug (mio. kr.) efter forbrugsgruppe, sæsonkorrigering og prisenhed (AFSLUTTET) (1990K1-2014K2)
NATK04: [NR ESA95rev, DB07] Investeringer (mio. kr.) efter art, sæsonkorrigering og prisenhed (AFSLUTTET) (1990K1-2014K2)
NATK09: [NR ESA95rev, DB07] Hovedkonti pr. capita (kr.) efter konto, sæsonkorrigering og prisenhed (AFSLUTTET) (1990K1-2014K2)
NATK10: [NR ESA95rev, DB07] Kvartalsvis gennemsnitsbefolkning (AFSLUTTET) (1990K1-2014K2)
NATKHO01: [NR ESA95rev, DB07] 0 Varer og tjenester, hele økonomien (AFSLUTTET) (1990K1-2014K2)
NATKHO02: [NR ESA95rev, DB07] 1 Produktion, hele økonomien (AFSLUTTET) (1990K1-2014K2)
NATKHO03: [NR ESA95rev, DB07] 211 Indkomstdannelse, hele økonomien (AFSLUTTET) (1990K1-2014K2)
NATKHO04: [NR ESA95rev, DB07] 212 Allokering af primær indkomst, hele økonomien (AFSLUTTET) (1990K1-2014K2)
NATKHO05: [NR ESA95rev, DB07] 22 Fordeling af sekundær indkomst, hele økonomien (AFSLUTTET) (1990K1-2014K2)
NATKHO06: [NR ESA95rev, DB07] 241 Anvendelse af disponibel indkomst, hele økonomien (AFSLUTTET) (1990K1-2014K2)
NATKHO08: [NR ESA95rev, DB07] Real disponibel bruttonationalindkomst mv., hele økonomien (AFSLUTTET) (1990K1-2014K2)
NATKHO09: [NR ESA95rev, DB07] 5 Danmark og udlandet, hele økonomien (AFSLUTTET) (1990K1-2014K2)
NATKHO11: [NR ESA95rev, DB07] Husholdningers forbrug på dansk område, formål (13 gruppering), hele økonomien (AFSLUTTET) (1990K1-2014K2)
NATKHO12: [NR ESA95rev, DB07] Husholdningers forbrug på dansk område, varighed, hele økonomien (AFSLUTTET) (1990K1-2014K2)
NATKHO13: [NR ESA95rev, DB07] Privat forbrug, hele økonomien (AFSLUTTET) (1990K1-2014K2)
NATKHO14: [NR ESA95rev, DB07] Faste aktiver, hele økonomien (AFSLUTTET) (1990K1-2014K2)
NATKHO15: [NR ESA95rev, DB07] Beskæftigelse, hele økonomien (AFSLUTTET) (1990K1-2014K2)
Branchefordelt nationalregnskab
Beskæftigelse og timer, brancher
NABB10: Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering) efter socioøkonomisk status og branche (1966-2023)
VNABB10: Versionstabel NABB10 Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering) efter socioøkonomisk status og branche (1966-2023)
NABB19: Beskæftigelse og timer (19a2-gruppering) efter socioøkonomisk status og branche (1966-2023)
NABB36: Beskæftigelse og timer (36a2-gruppering) efter socioøkonomisk status og branche (1966-2022)
NABB69: Beskæftigelse og timer (69-gruppering) efter socioøkonomisk status og branche (1966-2022)
NABB117: Beskæftigelse og timer (117-gruppering) efter socioøkonomisk status og branche (1966-2019)
NKBB10: Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering) efter socioøkonomisk status, branche og sæsonkorrigering (1990K1-2024K1)
Investeringer og kapitalapparat, brancher
NABK10: Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver (10a3-gruppering) efter beholdning / strøm, aktiv, branche og prisenhed (1966-2022)
NABK19: Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver (19a2-gruppering) efter beholdning / strøm, aktiv, branche og prisenhed (1966-2022)
NABK36: Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver (36a2-gruppering) efter beholdning / strøm, aktiv, branche og prisenhed (1966-2022)
NABK69: Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver (69-gruppering) efter beholdning / strøm, aktiv, branche og prisenhed (1966-2022)
Produktion, værditilvækst og løn, brancher
NABP10: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter transaktion, branche og prisenhed (1966-2023)
VNABP10: Versionstabel NABP10 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter version, transaktion, branche og prisenhed (1966-2023)
NKBP10: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter transaktion, branche, prisenhed og sæsonkorrigering (1990K1-2024K1)
NABP19: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (19a2-gruppering) efter transaktion, branche og prisenhed (1966-2020)
NABP36: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (36a2-gruppering) efter transaktion, branche og prisenhed (1966-2020)
NABP69: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (69-gruppering) efter transaktion, branche og prisenhed (1966-2020)
NABP117: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (117-gruppering) efter transaktion, branche og prisenhed (1966-2019)
NABPDIV: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter transaktion, branche og prisenhed (1966-2023)
NKBPDIV: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter transaktion, branche, prisenhed og sæsonkorrigering (1990K1-2024K1)
NABB10X: [NR ESA2010, DB07] Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering) efter socioøkonomisk status og branche (AFSLUTTET) (1966-2015)
NABK10X: [NR ESA2010, DB07] Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver (10a3-gruppering) efter beholdning / strøm, aktiv, branche og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2014)
NATK02N: [NR ESA95rev, DB07] Produktion, bruttoværditilvækst mv. (mio. kr.) efter branche, anvendelsesident og sæsonkorrigering (AFSLUTTET) (1990K1-2014K2)
NATK11N: [NR ESA95rev, DB07] Beskæftigelse (1000 pers) og præsterede arbejdstimer (1000 timer) efter branche, anvendelsesident og sæsonkorrigering (AFSLUTTET) (1990K1-2014K2)
NATKE101: [NR ESA95rev, DB07] 1 Produktion, branchegruppering 10a3 (AFSLUTTET) (1990K1-2014K2)
NATKE102: [NR ESA95rev, DB07] 211 Indkomstdannelse, branchegruppering 10a3 (AFSLUTTET) (1990K1-2014K2)
NATKE104: [NR ESA95rev, DB07] Beskæftigelse, branchegruppering 10a3 (AFSLUTTET) (1990K1-2014K2)
NATK02: [NR ESA95rev, DB03] Produktion, bruttoværditilvækst mv. (mio. kr.) efter branche, anvendelsesident og sæsonkorrigering (AFSLUTTET) (1990K1-2011K2)
NATK11: [NR ESA95rev, DB03] Beskæftigelse (1000 pers) og præsterede arbejdstimer (1000 timer) efter branche, anvendelsesident og sæsonkorrigering (AFSLUTTET) (1990K1-2011K2)
NABB19X: [NR ESA2010, DB07] Beskæftigelse og timer (19a2-gruppering) efter socioøkonomisk status og branche (AFSLUTTET) (1966-2015)
NABB36X: [NR ESA2010, DB07] Beskæftigelse og timer (36a2-gruppering) efter socioøkonomisk status og branche (AFSLUTTET) (1966-2014)
NABB69X: [NR ESA2010, DB07] Beskæftigelse og timer (69-gruppering) efter socioøkonomisk status og branche (AFSLUTTET) (1966-2014)
NABB117X: [NR ESA2010, DB07] Beskæftigelse og timer (117-gruppering) efter socioøkonomisk status og branche (AFSLUTTET) (1966-2012)
NABK19X: [NR ESA2010, DB07] Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver (19a2-gruppering) efter beholdning / strøm, aktiv, branche og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2014)
NABK36X: [NR ESA2010, DB07] Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver (36a2-gruppering) efter beholdning / strøm, aktiv, branche og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2014)
NABK69X: [NR ESA2010, DB07] Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver (69-gruppering) efter beholdning / strøm, aktiv, branche og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2014)
NABP10X: [NR ESA2010, DB07] 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter transaktion, branche og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2015)
NABP19X: [NR ESA2010, DB07] 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (19a2-gruppering) efter transaktion, branche og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2015)
NABP36X: [NR ESA2010, DB07] 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (36a2-gruppering) efter transaktion, branche og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2014)
NABP69X: [NR ESA2010, DB07] 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (69-gruppering) efter transaktion, branche og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2014)
NABP117X: [NR ESA2010, DB07] 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (117-gruppering) efter transaktion, branche og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2012)
NAT07N: [NR ESA95rev, DB07] Produktion mv. (mio. kr.) efter branche, anvendelsesident og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2013)
NAT09N: [NR ESA95rev, DB07] Fast realkapital (mio. kr.) efter branche, art, prisenhed og fast realkapital (AFSLUTTET) (1966-2013)
NAT18N: [NR ESA95rev, DB07] Beskæftigede og antal timer (1000 timer) efter branche og anvendelsesident (AFSLUTTET) (1966-2013)
NATE101: [NR ESA95rev, DB07] 1 Produktion, branchegruppering 10a3 (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATE102: [NR ESA95rev, DB07] 2.1.1 Indkomstdannelse, branchegruppering 10a3 (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATE103: [NR ESA95rev, DB07] Akkumulations- og statuskonti, faste aktiver, branchegruppering 10a3 (AFSLUTTET) (1989-2013)
NATE104: [NR ESA95rev, DB07] Beskæftigelse, branchegruppering 10a3 (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATE191: [NR ESA95rev, DB07] 1 Produktion, branchegruppering 19a2 (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATE192: [NR ESA95rev, DB07] 211 Indkomstdannelse, branchegruppering 19a2 (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATE193: [NR ESA95rev, DB07] Akkumulations- og statuskonti, faste aktiver, branchegruppering 19a2 (AFSLUTTET) (1989-2013)
NATE194: [NR ESA95rev, DB07] Beskæftigelse, branchegruppering 19a2 (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATE361: [NR ESA95rev, DB07] 1 Produktion, branchegruppering 36a2 (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATE362: [NR ESA95rev, DB07] 211 Indkomstdannelse, branchegruppering 36a2 (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATE363: [NR ESA95rev, DB07] Akkumulations- og statuskonti, faste aktiver, branchegruppering 36a2 (AFSLUTTET) (1989-2013)
NATE364: [NR ESA95rev, DB07] Beskæftigelse, branchegruppering 36a2 (AFSLUTTET) (1990-2013)
NAT06N: [NR ESA95rev, DB07] Investeringer (mio. kr.) efter branche, art og prisenhed (AFSLUTTET) (1993-2012)
NATE1173: [NR ESA95rev, DB07] Akkumulations- og statuskonti, faste aktiver, branchegruppering 69 (AFSLUTTET) (1989-2012)
NATE693: [NR ESA95rev, DB07] Akkumulations- og statuskonti, faste aktiver, branchegruppering 69 (AFSLUTTET) (1989-2012)
NATE691: [NR ESA95rev, DB07] 1 Produktion, branchegruppering 69 (AFSLUTTET) (1990-2011)
NATE692: [NR ESA95rev, DB07] 211 Indkomstdannelse, branchegruppering 69 (AFSLUTTET) (1990-2011)
NATE694: [NR ESA95rev, DB07] Beskæftigelse, branchegruppering 69 (AFSLUTTET) (1990-2011)
NAT06: [NR ESA95rev, DB03] Investeringer (mio. kr.) efter erhverv, art og prisenhed (AFSLUTTET) (1993-2010)
NAT07: [NR ESA95rev, DB03] Produktion mv. (mio. kr.) efter erhverv anvendelsesident og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2010)
NAT09: [NR ESA95rev, DB03] Fast realkapital (mio kr) efter branche, art, prisenhed og fast realkapital (AFSLUTTET) (1966-2010)
NAT18: [NR ESA95rev, DB03] Beskæftigede og antal timer (1000 timer) efter branche og anvendelsesident (AFSLUTTET) (1966-2010)
NATE1171: [NR ESA95rev, DB07] 1 Produktion, branchegruppering 117 (AFSLUTTET) (1990-2009)
NATE1172: [NR ESA95rev, DB07] 211 Indkomstdannelse, branchegruppering 117 (AFSLUTTET) (1990-2009)
NATE1174: [NR ESA95rev, DB07] Beskæftigelse, branchegruppering 117 (AFSLUTTET) (1990-2009)
NAT07X: [NR ESA95, DB93] Produktion mv. (mio. kr.) efter branche, anvendelsesident og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2004)
NAT18X: [NR ESA95, DB93] Antal beskæftigede og antal timer (1000 timer) efter branche og anvendelsesident (AFSLUTTET) (1966-2004)
NAT09X: [NR ESA95, DB93] Fast realkapital (mio. kr.) efter branche, art, prisenhed og fast realkapital (AFSLUTTET) (1966-2003)
NAT06X: [NR ESA95, DB93] Investeringer (mio. kr.) efter branche, art og prisenhed (AFSLUTTET) (1993-2000)
NKBB10X: [NR ESA2010, DB07] Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering) efter socioøkonomisk status, branche og sæsonkorrigering (AFSLUTTET) (2012K1-2016K2)
NKBP10X: [NR ESA2010, DB07] 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter transaktion, branche, prisenhed og sæsonkorrigering (AFSLUTTET) (2012K1-2016K2)
NATK02X: [NR ESA95, DB93] Produktion, bruttoværditilvækst mv. (mio. kr.) efter branche, anvendelsesident og sæsonkorrigering (AFSLUTTET) (1988K1-2005K1)
NATK11X: [NR ESA95, DB93] Beskæftigelse (1000 pers) og præsterede arbejdstimer (1000 timer) efter branche, anvendelsesident og sæsonkorrigering (AFSLUTTET) (1995K1-2005K1)
NATK902: [NR ESA95, DB93] Produktion,bruttotilvækst mv. (mio. kr.) og beskæftigelse (1000 personer) efter branche, anvendelsesident og sæsonkorrigering (AFSLUTTET) (1988K1-1995K4)
Sektorfordelt nationalregnskab
Nationalregnskabets kontoplan, sektorer (Hovedposter)
NASL1: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (hovedposter) efter transaktion og sektor (1971-2023)
NASL2: 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (hovedposter) efter transaktion og sektor (1971-2023)
NKSO1X: [NR ESA2010, DB07] 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (oversigtstabel) efter transaktion og sektor (AFSLUTTET) (2012K1-2016K2)
NKSO2X: [NR ESA2010, DB07] 2.1.2-3.1 Indkomst,forbrug, opsparing og investering (oversigtstabel) efter transaktion og sektor (AFSLUTTET) (2012K1-2016K2)
NKSO1: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (oversigtstabel) efter transaktion og sektor (1999K1-2023K4)
NKSO2: 2.1.2-3.1 Indkomst,forbrug, opsparing og investering (oversigtstabel) efter transaktion og sektor (1999K1-2023K4)
NKS3: 2.3 + 2.4.2 Korrigeret disponibel indkomst og faktisk forbrug (supplerende tabel) efter transaktion og sektor (1999K1-2023K4)
NATK2: [NR ENS79, DB, DSE77] Sæsonkorrigerede prisindeks (AFSLUTTET) (1977K1-1997K2)
NATK3: [NR ENS79, DB, DSE77] Beskæftigede personer (AFSLUTTET) (1977K1-1997K2)
NKS3X: [NR ESA2010, DB07] 2.3 + 2.4.2 Faktisk indkomst og forbrug (supplerende tabel) efter transaktion og sektor (AFSLUTTET) (2012K1-2016K2)
Nationalregnskabets kontoplan, sektorer (Oversigt)
NASO1: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (oversigtstabel) efter transaktion og sektor (1995-2023)
VNASO1: Versionstabel NASO1 - 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (oversigtstabel) efter transaktion og sektor (1995-2023)
NASO2: 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (oversigtstabel) efter transaktion og sektor (1995-2023)
VNASO2: Versionstabel NASO2 - 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (oversigtstabel) efter transaktion og sektor (1995-2023)
Nationalregnskabets kontoplan, sektorer (Detaljeret)
NASD11: 1 Produktion og BVT (detaljeret) efter transaktion og sektor (1995-2022)
NASD12: 2.1.1 Indkomstdannelse (detaljeret) efter transaktion og sektor (1995-2022)
NASD21: 2.1.2 Allokering af primær indkomst (detaljeret) efter transaktion og sektor (1995-2022)
NASD22: 2.2 Fordeling af sekundær indkomst (detaljeret) efter transaktion og sektor (1995-2022)
NASD23: 2.4.1 Anvendelse (forbrug og opsparing) af disponibel indkomst (detaljeret) efter transaktion og sektor (1995-2022)
NASD24: 3.1 Kapital, investering mv. (detaljeret) efter transaktion og sektor (1995-2022)
Nationalregnskabets kontoplan, sektorer (Faktisk indkomst og forbrug)
NAS3: 2.3 + 2.4.2 Korrigeret disponibel indkomst og faktisk forbrug (supplerende tabel) efter transaktion og sektor (1995-2023)
VNAS3: Versionstabel NAS3 - 2.3 + 2.4.2 Korrigeret disponibel indkomst og faktisk forbrug (supplerende tabel) efter transaktion og sektor (1995-2023)
Investeringer og kapitalapparat, sektorer
NASK: Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver, efter beholdning / strøm, aktiv og sektor (1995-2022)
Finansiel formue og gæld, sektorer
NASFK: Nationalregnskabets finansielle konti efter sektor, konto, balance, finansielt instrument og modpartssektor (2017-2023)
VNASFK: Versionstabel NASFK - Nationalregnskabets finansielle konti efter version, sektor, konto, balance, finansielt instrument og modpartssektor (2017-2023)
NKSFK: Nationalregnskabets finansielle konti efter sektor, konto, balance, finansielt instrument og modpartssektor (2017K1-2023K4)
VNKSFK: Versionstabel NKSFK - Nationalregnskabets finansielle konti efter version, sektor, konto, balance, finansielt instrument og modpartssektor (2017K1-2023K4)
DNFIK: Kvartalsvise finansielle konti efter sektor, datatype, balance, finansielt instrument og modpartssektor (AFSLUTTET) (2005K1-2020K1)
NATKSO01: [NR ESA95rev, DB07] 1 Produktion, sektorer, oversigt (AFSLUTTET) (1999K1-2014K1)
NATKSO02: [NR ESA95rev, DB07] 211 Indkomstdannelse, sektorer, oversigt (AFSLUTTET) (1999K1-2014K1)
NATKSO03: [NR ESA95rev, DB07] 212 Allokering af primær indkomst, sektorer, oversigt (AFSLUTTET) (1999K1-2014K1)
NATKSO04: [NR ESA95rev, DB07] 22 Fordeling af sekundær indkomst, sektorer, oversigt (AFSLUTTET) (1999K1-2014K1)
NATKSO05: [NR ESA95rev, DB07] 23 Indkomstfordeling via naturalieydelser, sektorer, oversigt (AFSLUTTET) (1999K1-2014K1)
NATKSO06: [NR ESA95rev, DB07] 241 Anvendelse af disponibel indkomst, sektorer, oversigt (AFSLUTTET) (1999K1-2014K1)
NATKSO07: [NR ESA95rev, DB07] 242 Anvendelse af korrigeret disponibel indkomst, sektorer, oversigt (AFSLUTTET) (1999K1-2014K1)
NATKSO08: [NR ESA95rev, DB07] 31 Kapital, sektorer, oversigt (AFSLUTTET) (1999K1-2014K1)
DNFKFT: Kvartalsvise finansielle transaktioner efter sektor, datatype, balancepost, instrument og konsolidering (AFSLUTTET) (1998K4-2014K1)
DNFK: Kvartalsvise finansielle konti efter sektor, datatype, balancepost, instrument og konsolidering (AFSLUTTET) (1998K4-2014K1)
NASF: Finansielle transaktioner og statuskonto (mio.kr.) efter konto, finansielt instrument, aktiv/passiv, sektor og konsolideret/ukonsolideret (AFSLUTTET) (1994-2018)
NAS3X: [NR ESA2010, DB07] 2.3 + 2.4.2 Faktisk indkomst og forbrug (supplerende tabel) efter transaktion og sektor (AFSLUTTET) (1995-2015)
NASD11X: [NR ESA2010, DB07] 1 Produktion og BVT (detaljeret) efter transaktion og sektor (AFSLUTTET) (1995-2014)
NASD12X: [NR ESA2010, DB07] 2.1.1 Indkomstdannelse (detaljeret) efter transaktion og sektor (AFSLUTTET) (1995-2014)
NASD21X: [NR ESA2010, DB07] 2.1.2 Allokering af primær indkomst (detaljeret) efter transaktion og sektor (AFSLUTTET) (1995-2014)
NASD22X: [NR ESA2010, DB07] 2.2 Fordeling af sekundær indkomst (detaljeret) efter transaktion og sektor (AFSLUTTET) (1995-2014)
NASD23X: [NR ESA2010, DB07] 2.4.1 Anvendelse (forbrug og opsparing) af disponibel indkomst (detaljeret) efter transaktion og sektor (AFSLUTTET) (1995-2014)
NASD24X: [NR ESA2010, DB07] 3.1 Kapital, investering mv. (detaljeret) efter transaktion og sektor (AFSLUTTET) (1995-2014)
NASKX: [NR ESA2010, DB07] Akkumulations- og statuskonti, investering og beholdning af faste aktiver, efter beholdning / strøm, aktiv og sektor (AFSLUTTET) (1995-2014)
NASL1X: [NR ESA2010, DB07] 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (hovedposter) efter transaktion og sektor (AFSLUTTET) (1971-2015)
NASL2X: [NR ESA2010, DB07] 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (hovedposter) efter transaktion og sektor (AFSLUTTET) (1971-2015)
NASO1X: [NR ESA2010, DB07] 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (oversigtstabel) efter transaktion og sektor (AFSLUTTET) (1995-2015)
NASO2X: [NR ESA2010, DB07] -3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (oversigtstabel) efter transaktion og sektor (AFSLUTTET) (1995-2015)
NAT03: [NR ESA95rev, DB07] Konto for de institutionelle sektorer (mio. kr.) efter konto og sektor (AFSLUTTET) (1971-2013)
NAT10: [NR ESA95rev, DB03] Finansiel statuskonto (mio. kr.) efter konsolideret/ukonsolideret, primo/ultimo, sektor, aktiv/passiv og finansielt instrument (AFSLUTTET) (1994-2013)
NAT11: [NR ESA95rev, DB03] Finansiel (transaktions)konto (mio. kr.) efter konsolideret/ukonsolideret, sektor, aktiv/passiv og finansielt instrument (AFSLUTTET) (1994-2013)
NAT12: [NR ESA95rev, DB03] Finansiel konto for andre mængdemæssige ændringer i status (mio. kr.) efter konsolideret/ukonsolideret, sektor, aktiv/passiv og finansielt instrument (AFSLUTTET) (1994-2013)
NAT13: [NR ESA95rev, DB03] Finansiel omvurderingskonto (mio. kr.) efter konsolideret/ukonsolideret, sektor, aktiv/passiv og finansielt instrument (AFSLUTTET) (1994-2013)
NAT14: [NR ESA95rev, DB03] Fast realkapital (mio. kr.) efter art, sektor og fast realkapital (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATSD09: [NR ESA95rev, DB07] Finansielle transaktioner, sektorer, detaljeret (AFSLUTTET) (1994-2013)
NATSD10: [NR ESA95rev, DB07] Andre mængdemæssige ændringer, sektorer, detaljeret (AFSLUTTET) (1994-2013)
NATSD12: [NR ESA95rev, DB07] Primo status, sektorer, detaljeret (AFSLUTTET) (1995-2013)
NATSD11: [NR ESA95rev, DB07] Omvurderinger, sektorer, detaljeret (AFSLUTTET) (1994-2013)
NATSD13: [NR ESA95rev, DB07] Ultimo status sektorer detaljeret (AFSLUTTET) (1994-2013)
NATSDB1: [NR ESA95rev, DB07] IV.1 Primo beholdninger, sektorer, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATSO01: [NR ESA95rev, DB07] 1 Produktion, sektorer, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATSO02: [NR ESA95rev, DB07] 211 Indkomstdannelse, sektorer, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATSO03: [NR ESA95rev, DB07] 212 Allokering af primær indkomst, sektorer, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATSO04: [NR ESA95rev, DB07] 22 Fordeling af sekundær indkomst, sektorer, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATSO05: [NR ESA95rev, DB07] 23 Indkomstfordeling via naturalieydelser, sektorer, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATSO06: [NR ESA95rev, DB07] 241 Anvendelse af disponibel indkomst, sektorer, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATSO07: [NR ESA95rev, DB07] 242 Anvendelse af korrigeret disponibel indkomst, sektorer, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATSO08: [NR ESA95rev, DB07] 31 Kapital, sektorer, oversigt (AFSLUTTET) (1990-2013)
NATSO09: [NR ESA95rev, DB07] Finansielle transaktioner efter sektor (AFSLUTTET) (1994-2013)
NATSOB0: [NR ESA95rev, DB07] Akkumulations- og statuskonti, faste aktiver, sektorer, oversigt (AFSLUTTET) (1989-2013)
NATSD01: [NR ESA95rev, DB07] 1 Produktion, sektorer, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATSD02: [NR ESA95rev, DB07] 211 Indkomstdannelse, sektorer, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATSD03: [NR ESA95rev, DB07] 212 Allokering af primær indkomst, sektorer, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATSD04: [NR ESA95rev, DB07] 22 Fordeling af sekundær indkomst, sektorer, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATSD05: [NR ESA95rev, DB07] 23 Indkomstfordeling via naturalieydelser, sektorer, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATSD06: [NR ESA95rev, DB07] 241 Anvendelse af disponibel indkomst, sektorer, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATSD07: [NR ESA95rev, DB07] 242 Anvendelse af korrigeret disponibel indkomst, sektorer, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATSD08: [NR ESA95rev, DB07] 31 Kapital, sektorer, (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATSDB2: [NR ESA95rev, DB07] III.1.2 Erhvervelse af faste aktiver, sektorer, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATSDB3: [NR ESA95rev, DB07] III.3 Andre ændringer i status, sektorer, detaljeret (AFSLUTTET) (1990-2012)
NATSDB4: [NR ESA95rev, DB07] IV.3 Ultimo beholdninger, sektorer, detaljeret (AFSLUTTET) (1989-2012)
NAT03X: [NR ESA95, DB93] Konto for de institutionelle sektorer (mio. kr.) efter konto og sektor (AFSLUTTET) (1971-2004)
NAT14X: [NR ESA95, DB93] Fast realkapital (mio. kr.) efter art, sektor og fast realkapital (AFSLUTTET) (1988-2003)
Regionalfordelt nationalregnskab
NRHP: 1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse efter område, transaktion og prisenhed (1993-2022)
VNRHP: Versionstabel NRHP -Produktion, BNP og indkomstdannelse efter område, transaktion og prisenhed (1993-2022)
NRHPX: [NR ESA2010, DB07 1-2.1.1 Produktion, BNP og indkomstdannelse efter område, transaktion og prisenhed (AFSLUTTET) (1993-2014)
NRHBX: [NR ESA2010, DB07] Befolkning efter område og socioøkonomisk status (AFSLUTTET) (1993-2014)
RNAT11: [NR ESA95rev, DB07] BNP (mio. kr.) samt BNP pr indbygger (1000 kr.) efter region, type og prisenhed, regioner (AFSLUTTET) (1993-2012)
RNAT21: [NR ESA95rev, DB07] BNP (mio. kr.) samt BNP pr indbygger (1000 kr.) efter landsdel, type og prisenhed (AFSLUTTET) (1993-2012)
Regionale regnskaber, hele økonomien
NRHB: Befolkning efter område og socioøkonomisk status (1993-2022)
NATRGBF: [NR ESA95rev, DB07] Gennemsnitsbefolkning efter region (AFSLUTTET) (1993-2012)
NATRGBFL: [NR ESA95rev, DB07] Gennemsnitsbefolkning efter landsdel (AFSLUTTET) (1993-2012)
NATRHL02: [NR ESA95rev, DB07] 1 Produktion, landsdele, oversigt (AFSLUTTET) (1993-2012)
NATRHL03: [NR ESA95rev, DB07] 211 Indkomstdannelse, landsdele, oversigt (AFSLUTTET) (1993-2012)
NATRHR02: [NR ESA95rev, DB07] 1 Produktion, regioner, oversigt (AFSLUTTET) (1993-2012)
NATRHR03: [NR ESA95rev, DB07] 211 Indkomstdannelse, regioner, oversigt (AFSLUTTET) (1993-2012)
Regionale regnskaber, brancher
NRBB10: Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering) efter område, socioøkonomisk status og branche (1993-2022)
VNRBB10: Versionstabel NRBB10 - Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering) efter område, socioøkonomisk status og branche (1993-2022)
NRBP10: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter område, transaktion, branche og prisenhed (1993-2022)
VNRBP10: Versionstabel NRBP10 - Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter område, transaktion, branche og prisenhed (1993-2022)
NRBP10X: [NR ESA2010, DB07] 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter område, transaktion, branche og prisenhed (AFSLUTTET) (1993-2014)
NRBI10X: [NR ESA2010, DB07] Investeringer (10a3-gruppering) efter område, branche og prisenhed (AFSLUTTET) (2000-2012)
NRBB10X: [NR ESA2010, DB07] Beskæftigelse og timer (10a3-gruppering) efter område, socioøkonomisk status og branche (AFSLUTTET) (1993-2014)
NRBI10: Investeringer (10a3-gruppering) efter område, branche og prisenhed (2000-2021)
NATREL1: [NR ESA95rev, DB07] 1 Produktion, landsdele, branchegruppering 10a3 (AFSLUTTET) (1993-2012)
NATREL2: [NR ESA95rev, DB07] 211 Indkomstdannelse, landsdele, branchegruppering 10a3 (AFSLUTTET) (1993-2012)
NATREL4: [NR ESA95rev, DB07] Beskæftigelse, landsdele, branchegruppering 10a3 (AFSLUTTET) (1993-2012)
NATRER1: [NR ESA95rev, DB07] 1 Produktion, regioner, branchegruppering 10a3 (AFSLUTTET) (1993-2012)
NATRER2: [NR ESA95rev, DB07] 211 Indkomstdannelse, regioner, branchegruppering 10a3 (AFSLUTTET) (1993-2012)
NATRER3: [NR ESA95rev, DB07] Investeringer, regioner, branchegruppering 10a3 (AFSLUTTET) (2000-2012)
NATRER4: [NR ESA95rev, DB07] Beskæftigelse, regioner, branchegruppering 10a3 (AFSLUTTET) (1993-2012)
RNAT12N: [NR ESA95rev, DB07] Bruttoværditilvækst (mio. kr.) efter region, branche og prisenhed (AFSLUTTET) (1993-2012)
RNAT13N: [NR ESA95rev, DB07] Aflønning og beskæftigede (mio. kr./antal) efter region, branche og type (AFSLUTTET) (1993-2012)
RNAT14N: [NR ESA95rev, DB07] Investeringer (mio. kr.) efter region, branche og prisenhed (AFSLUTTET) (2000-2012)
RNAT22N: [NR ESA95rev, DB07] Bruttoværditilvækst (mio. kr.) efter landsdel, branche og prisenhed (AFSLUTTET) (1993-2012)
RNAT23N: [NR ESA95rev, DB07] Aflønning og beskæftigede (mio. kr./antal) efter landsdel, branche og type (AFSLUTTET) (1993-2012)
RNAT11Z: [NR ESA95rev, DB03] BNP (mio. kr.) samt BNP pr. indbygger (1000 kr) efter region, type og prisenhed (AFSLUTTET) (1993-2009)
RNAT12: [NR ESA95rev, DB03] Bruttoværditilvækst (mio. kr.) efter region, branche og prisenhed (AFSLUTTET) (1993-2009)
RNAT13: [NR ESA95rev, DB03] Aflønning og beskæftigede (mio. kr./antal) efter region, branche og type (AFSLUTTET) (1993-2009)
RNAT14: [NR ESA95rev, DB03] Investeringer (mio. kr.) efter region, branche og prisenhed (AFSLUTTET) (2000-2009)
RNAT21Z: [NR ESA95rev, DB03] BNP (mio. kr.) samt BNP pr. indbygger (1000 kr.) efter region, type og prisenhed (AFSLUTTET) (1993-2009)
RNAT22: [NR ESA95rev, DB03] Bruttoværditilvækst (mio. kr.) efter region, branche og prisenhed (AFSLUTTET) (1993-2009)
RNAT23: [NR ESA95rev, DB03] Aflønning og beskæftigede (mio. kr./antal) efter region, branche og type (AFSLUTTET) (1993-2009)
RNAT1: [NR ESA95, DB93] Bruttonationalprodukt (mio. kr.) samt bruttonationalprodukt pr. indbygger (1000 kr.) efter amt og prisenhed (AFSLUTTET) (1993-2006)
RNAT2: [NR ESA95, DB93] Bruttoværditilvækst (mio. kr.) efter amt, erhverv og prisenhed (AFSLUTTET) (1993-2006)
RNAT3: [NR ESA95, DB93] Aflønning og beskæftigede (mio. kr./antal) efter amt, branche og type (AFSLUTTET) (1993-2006)
RNAT1X: [NR ESA95, DB93] Bruttonationalprodukt (mio. kr.) samt bruttonationalprodukt pr. indbygger (1000 kr.) efter amt og prisenhed (AFSLUTTET) (1993-2003)
RNAT2X: [NR ESA95, DB93] Bruttoværditilvækst (mio. kr.) efter amt, erhverv og prisenhed (AFSLUTTET) (1993-2003)
RNAT3X: [NR ESA95, DB93] Lønninger og beskæftigede (mio. kr./antal personer) efter amt og erhverv (AFSLUTTET) (1993-2003)
Regionale regnskaber , sektorer
NRS: Husholdningernes indkomst efter område, transaktion og prisenhed (2000-2022)
VNRS: Versionstabel NRS - Husholdningernes indkomst efter område, transaktion og prisenhed (2000-2022)
NRSX: [NR ESA2010, DB07] Husholdningernes indkomst efter område, transaktion og prisenhed (AFSLUTTET) (2000-2014)
NATRSL03: [NR ESA95rev, DB07] Allokering af primær indkomst, husholdningssektor efter landsdel (AFSLUTTET) (2000-2012)
NATRSL04: [NR ESA95rev, DB07] Fordeling af sekundær indkomst, husholdningssektor efter landsdel (AFSLUTTET) (2000-2012)
NATRSLK3: [NR ESA95rev, DB07] Allokering af primær indkomst pr. indbygger, husholdningssektor efter landsdel (AFSLUTTET) (2000-2012)
NATRSLK4: [NR ESA95rev, DB07] Fordeling af sekundær indkomst pr. indbygger, husholdningssektor efter landsdel (AFSLUTTET) (2000-2012)
NATRSR03: [NR ESA95rev, DB07] Allokering af primær indkomst, husholdningssektor efter region og konto (AFSLUTTET) (2000-2012)
NATRSR04: [NR ESA95rev, DB07] Fordeling af sekundær indkomst, husholdningssektor efter region og konto (AFSLUTTET) (2000-2012)
NATRSRK3: [NR ESA95rev, DB07] Allokering af primær indkomst pr. indbygger, husholdningssektor efter region (AFSLUTTET) (2000-2012)
NATRSRK4: [NR ESA95rev, DB07] Fordeling af sekundær indkomst pr. indbygger, husholdningssektor efter region (AFSLUTTET) (2000-2012)
Produktivitet
NP23: Arbejdsproduktivitet efter branche og prisenhed (1966-2023)
NP25: Produktivitetsudviklingen efter branche, type og prisenhed (1967-2022)
NP25V: Vækstregnskab efter branche, type og prisenhed (1967-2022)
NATP23: [NR ESA95rev, DB07] Arbejdsproduktivitet efter branche og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2013)
NP28: Produktivitetsudviklingen, KLEMS efter branche, type og prisenhed (1967-2017)
NP28V: [NR ESA95rev, DB07] Vækstregnskab, KLEMS efter branche, type og prisenhed (AFSLUTTET) (1967-2013)
NATP25: [NR ESA95rev, DB07] Produktivitetsudviklingen efter branche, type og prisenhed (AFSLUTTET) (1967-2011)
NATP25V: [NR ESA95rev, DB07] Vækstregnskab efter branche og type (AFSLUTTET) (1967-2011)
NATP28: [NR ESA95rev, DB07] Produktivitetsudviklingen, KLEMS efter branche, type og prisenhed (AFSLUTTET) (1967-2011)
NATP28V: [NR ESA95rev, DB07] Vækstregnskab, KLEMS efter branche og type (AFSLUTTET) (1967-2011)
NAT23: [NR ESA95rev, DB03] Arbejdsproduktivitet efter branche og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2010)
NAT25: [NR ESA95rev, DB03] Produktivitetsudviklingen efter branche, type og prisenhed (AFSLUTTET) (1967-2009)
NAT25V: [NR ESA95rev, DB03] Vækstregnskab efter branche og type (AFSLUTTET) (1967-2009)
NAT28: [NR ESA95rev, DB03] Produktivitetsudviklingen, KLEMS efter branche, type og prisenhed (AFSLUTTET) (1967-2008)
NAT28V: Vækstregnskab, KLEMS efter branche og type (AFSLUTTET) (1967-2008)
NAT25X: [NR ESA95, DB93] Produktivitetsudviklingen efter erhverv, type og prisenhed (AFSLUTTET) (1967-2003)
NAT26: [NR ESA95, DB93] Forskning og udvikling efter branche, type og prisenhed (AFSLUTTET) (1990-2003)
Input-output
Input-output-baserede beregninger
IOVB: Importkorrigerede vækstbidrag efter anvendelse (2006-2020)
Dansk produktion og import
NIO1: Input-output tabel. Tilgang fra brancher fordelt på anvendelse og prisenhed. (1966-2019)
NIO1F: Input-output tabel. Tilgang fra brancher fordelt på anvendelse og prisenhed. (69-gruppering) (1966-2020)
Ikke branchefordelt import
NIO2: Input-output tabel. Ikke branchefordelt import efter anvendelse og prisenhed. (1966-2019)
NIO2F: Input-output tabel. Ikke branchefordelt import efter anvendelse og prisenhed. (69-gruppering) (1966-2020)
Primære input
NIO3: Input-output tabel. Primære input fordelt efter anvendelse og prisenhed. (1966-2019)
NIO3F: Input-output tabel. Primære input fordelt efter anvendelse og prisenhed. (69-gruppering) (1966-2020)
Totaler
NIO4: Input-output tabel. Totaler for tilgang fordelt efter anvendelse og prisenhed. (1966-2019)
NIO4F: Input-output tabel. Totaler for tilgang fordelt efter anvendelse og prisenhed. (69-gruppering) (1966-2020)
Beskæftigelse og timer
NIO5: Beskæftigelse og timer efter socioøkonomisk status og branche (1966-2019)
NIO5F: Beskæftigelse og timer efter socioøkonomisk status og branche (69-gruppering) (1966-2022)
NIO1X: [NR ESA2010, DB07] Input-output tabel. Tilgang fra brancher fordelt på anvendelse og prisenhed. (AFSLUTTET) (1966-2012)
NIO1FX: [NR ESA2010, DB07] Input-output tabel. Tilgang fra brancher fordelt på anvendelse og prisenhed. (69-gruppering) (AFSLUTTET) (1966-2014)
NIO2X: [NR ESA2010, DB07] Input-output tabel. Ikke branchefordelt import efter anvendelse og prisenhed. (AFSLUTTET) (1966-2012)
NIO2FX: [NR ESA2010, DB07] Input-output tabel. Ikke branchefordelt import efter anvendelse og prisenhed. (69-gruppering) (AFSLUTTET) (1966-2014)
NIO3X: [NR ESA2010, DB07] Input-output tabel. Primære input fordelt efter anvendelse og prisenhed. (AFSLUTTET) (1966-2012)
NIO3FX: [NR ESA2010, DB07] Input-output tabel. Primære input fordelt efter anvendelse og prisenhed. (69-gruppering) (AFSLUTTET) (1966-2014)
NIO4X: [NR ESA2010, DB07] Input-output tabel. Totaler for tilgang fordelt efter anvendelse og prisenhed. (AFSLUTTET) (1966-2012)
NIO4FX: [NR ESA2010, DB07] Input-output tabel. Totaler for tilgang fordelt efter anvendelse og prisenhed. (69-gruppering) (AFSLUTTET) (1966-2014)
NIO5X: [NR ESA2010, DB07] Beskæftigelse og timer efter socioøkonomisk status og branche (AFSLUTTET) (1966-2012)
NIO5FX: [NR ESA2010, DB07] Beskæftigelse og timer efter socioøkonomisk status og branche (69-gruppering) (AFSLUTTET) (1966-2014)
NATIO1N: [NR ESA95rev, DB07] Input-output tabel efter tilgangstype, tilgang fra erhverv, anvendelse og prisenhed (AFSLUTTET) (1966-2009)
NATIO2N: [NR ESA95rev, DB07] Input-output tabel (mio. kr.) efter type af uspecificeret import, anvendelse, prisenhed og år. (AFSLUTTET) (1966-2009)
NATIO3N: [NR ESA95rev, DB07] Input-output tabel (mio. kr.) efter type af primære input, anvendelse, prisenhed og år (AFSLUTTET) (1966-2009)
NATIO4N: [NR ESA95rev, DB07] Input-output tabel (mio. kr.) med totaler for tilgang og anvendelse efter prisenhed og år (AFSLUTTET) (1966-2009)
NATIO5N: [NR ESA95rev, DB07] Beskæftigelse og antal timer (1000 timer) efter branche og anvendelsesident (AFSLUTTET) (1966-2009)
NATIO1: [NR ESA95, DB93] Input-output tabel (mio. kr.) efter tilgangstype, tilgangserhverv, anvendelse, prisenhed og år (AFSLUTTET) (1966-2007)
NATIO2: [NR ESA95, DB93] Input-output tabel (mio. kr.) efter type af uspecificeret import, anvendelse, prisenhed og år (AFSLUTTET) (1966-2007)
NATIO3: [NR ESA95, DB93] Input-output tabel (mio. kr.) efter type af primære input, anvendelse, prisenhed og år (AFSLUTTET) (1966-2007)
NATIO4: [NR ESA95, DB93] Input-output tabel (mio. kr.) med totaler for tilgang og anvendelse efter prisenhed og år (AFSLUTTET) (1966-2007)
NATIO5: [NR ESA95, DB93] Beskæftigelse og antal timer (1000 timer) efter erhverv og anvendelsesident (AFSLUTTET) (1966-2007)
Produktionsmultiplikatorer
PRODMUL1: Produktionsmultiplikator efter multiplikatortype, branchefordelt stød og branchefordelt effekt (2015-2019)
PRODMUL2: Produktionsmultiplikator efter multiplikatortype, anvendelsesfordelt stød og branchefordelt effekt (2015-2019)
Beskæftigelsesmultiplikatorer
BESKMUL1: Beskæftigelsesmultiplikator efter multiplikatortype, branchefordelt stød, branchefordelt effekt og beskæftigelse (2015-2019)
BESKMUL2: Beskæftigelsesmultiplikator efter multiplikatortype, anvendelsesfordelt stød, branchefordelt effekt og beskæftigelse (2015-2019)
Inputmultiplikatorer
INPMUL1: Inputmultiplikator efter multiplikatortype, branchefordelt stød, branchefordelt effekt og input (2015-2019)
INPMUL2: Inputmultiplikator efter multiplikatortype, anvendelsesfordelt stød, branchefordelt effekt og input (2015-2019)
Varige forbrugsgoder
NAT24N: [NR ESA95rev, DB07] Værdien af forbrugernes køretøjer mv. efter art, prisenhed og værditype (AFSLUTTET) (1993-2013)
NAT24: [NR ESA95, DB93] Værdien af forbrugernes køretøjer mv. efter art, prisenhed og værditype (AFSLUTTET) (1993-2011)
NAT24X: [NR ESA95, DB93] Værdien af varige forbrugsgoder (AFSLUTTET) (1966-2004)
Historisk nationalregnskab
HNR1: Tilbageførelse af det aktuelle nationalregnskabstal (eksperimentel statistik) med afsæt i de udgåede nationalregnskabs versioners talsæt (1930-2022)
HNRB: Tilbageførelse af det aktuelle nationalregnskabs befolkningstal (eksperimentel statistik) med afsæt i de udgåede nationalregnskabs versioners talsæt (1870-2022)
VHNR: Udgåede offentliggørelser af nationalregnskabstal for Danmark fra 1945- (1870-1992)
VHNRB: Udgåede offentliggørelser af nationalregnskabs befolkningstal for Danmark fra 1945- (1870-2019)
Offentlig økonomi
Offentlig sektors økonomi
Offentlig forvaltnings udgifter og indtægter
OFF3: Offentlig forvaltning og service, udgifter og indtægter (1971-2023)
VOFF3: Versionstabel OFF3 - Offentlig forvaltning og service, udgifter og indtægter (1971-2023)
OFF3K: Offentlig forvaltning og service, udgifter og indtægter (1999K1-2023K4)
OFF26: Offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift (1971-2023)
OFF26XX: [ESA2010R2016] Offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift (AFSLUTTET) (1971-2023)
OFF26K: Offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift (1999K1-2023K4)
OFF24: Offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift efter funktion samt individuel og kollektiv andel (1995-2023)
OFF24XX: [ESA2010R2016] Offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift efter funktion samt individuel og kollektiv andel (AFSLUTTET) (1995-2022)
OFF10: Offentlig forvaltning og service, indkomstoverførsler (til husholdninger) efter indkomsttype (1989-2023)
OFF10XX: [ESA2010R2016] Offentlig forvaltning og service, indkomstoverførsler (til husholdninger) efter indkomsttype (AFSLUTTET) (1989-2023)
OFF10K: Offentlig forvaltning og service, indkomstoverførsler (til husholdninger) efter indkomsttype og sæsonkorrigering (1999K1-2023K4)
OFF17: Offentlig forvaltning og service, subsidier (til virksomheder) (1971-2023)
OFF17XX: [ESA2010R2016] Offentlig forvaltning og service, subsidier (til virksomheder) (AFSLUTTET) (1971-2023)
OFF18: Offentlig forvaltning og service, renter (1980-2023)
OFF18XX: [ESA2010R2016] Offentlig forvaltning og service, renter (AFSLUTTET) (1980-2023)
OFF12: Offentlig forvaltning og service, skatter og afgifter (1971-2023)
VOFF12: Versionstabel OFF12 - Offentlig forvaltning og service, skatter og afgifter (1971-2023)
OFF12K: Offentlig forvaltning og service, skatter og afgifter efter sæsonkorrigering (1999K1-2023K4)
OFF29: Offentlig forvaltning og service, funktionel fordeling af udgifter (COFOG) (1995-2023)
OFF29XX: [ESA2010R2016] Offentlig forvaltning og service, funktionel fordeling af udgifter (COFOG) (AFSLUTTET) (1995-2023)
OFF25: Offentlig forvaltning og service, funktionel fordeling af udgiftstyper (krydsfordeling) (1998-2023)
OFF25XX: [ESA2010R2016] Offentlig forvaltning og service, funktionel fordeling af udgiftstyper (krydsfordeling) (AFSLUTTET) (1998-2022)
Offentlig forvaltnings finansielle aktiver og passiver
OFF13: Finansielle konti efter konto, finansielt instrument, aktiv/passiv, sektor, konsolideret/ukonsolideret og modpartssektor (1995-2023)
OFF13X: Finansielle konti efter sektor, konto, konsolideret/ukonsolideret, aktiv/passiv og finansielt instrument (AFSLUTTET) (1995-2013)
OFF22: Finansielle konti efter konto, finansielt instrument, aktiv/passiv, konsolideret/ukonsolideret og modpartssektor (1995K1-2023K4)
OFF22X: Finansielle konti efter konto, aktiv/passiv og finansielt instrument (AFSLUTTET) (1999K1-2014K1)
DNSOSB: Statsfinanser og -gæld, beholdninger efter instrument (1990M12-2024M04)
DNSOST: Statsfinanser og -gæld, transaktioner efter instrument (1987M01-2024M04)
Offentlige virksomheder og offentlig sektor
OFF14: Den offentlige sektors finanser efter sektor og konto (1993-2022)
OFF14XX: [ESA2010R2016] Den offentlige sektors finanser efter sektor og konto (AFSLUTTET) (1993-2022)
OFF14X: Den offentlige sektors finanser efter sektor og konto (AFSLUTTET) (1993-2012)
OFF14A: Offentlige virksomheder efter sektor og konto (1993-2022)
OFF14AXX: [ESA2010R2016] Offentlige virksomheder efter sektor og konto (AFSLUTTET) (1993-2022)
Offentlig forvaltnings budgetter (finanslov)
OFF3B: Budgetter for offentlig forvaltning og service, udgifter og indtægter (2015-2024)
OFF26B: Budgetter for offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift (2015-2024)
OFF29B: Budgetter for offentlig forvaltning og service, funktionel fordeling af udgifter (COFOG) (AFSLUTTET) (2015-2017)
OFF10B: Budgetter for offentlig forvaltning og service, indkomstoverførsler (til husholdninger) (2015-2024)
FOUBUD: Offentligt forskningsbudget efter bevillingsgiver og prisenhed (2001-2024)
FOUBUD1: Finanslovens bevillinger til forskning og udvikling efter forskningsformål , sektor og bevillingstype (2007-2024)
FOUBUD4: Finanslovens bevillinger til forskning og udvikling, mio. kr. i faste priser, efter sektor og bevillingstype (2007-2027)
FOUBUD5: Finanslovens bevillinger til forskning og udvikling, mio. kr. faste priser efter forskningsformål og bevillingstype (2007-2027)
FOUBUD2: Finanslovens bevillinger til forskning og udvkling efter ministerområde og sektor (AFSLUTTET) (2007-2011)
FOUBUD3: Finanslovens bevillinger til forskning og udvkling, mio. kr. efter ministerområde og sektor (AFSLUTTET) (2007-2014)
Udgifter til offentlig forbrug
NOF1: Udgifter til offentligt forbrug efter transaktion og prisenhed (2007-2023)
NKOF1: Udgifter til offentligt forbrug efter transaktion og prisenhed (2007K1-2024K1)
NOF2: Offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift efter funktion, forbrugsgruppe og prisenhed (2008-2022)
Sociale udgifter
ESSPROS1: Sociale udgifter efter foranstaltning og ydelsestype (2007-2022)
ESSPROS2: Sociale udgifter efter formål og finansieringskilde (2007-2022)
UDG1: Sociale udgifter efter art og formål (AFSLUTTET) (1995-2010)
UDG2: Udgifter fordelt efter formål og finansieringskilde (AFSLUTTET) (1995-2010)
UDG11: Sociale udgifter efter art og formål (AFSLUTTET) (2007-2013)
UDG12: Finansiering af sociale udgifter efter formål og finansieringskilde (AFSLUTTET) (2007-2013)
UDG11X: Sociale udgifter efter art og formål (AFSLUTTET) (2007-2012)
UDG12X: Finansiering af sociale udgifter efter formål og finansieringskilde (AFSLUTTET) (2007-2012)
Udgifter til sundhed
SHA1: Udgifter til sundhed efter funktion, aktør, finansieringskilde og prisenhed (2010-2023)
Udgifter til uddannelse
UOE1: Udgifter til uddannelse efter uddannelsesniveau, udgiftstype og ejerforhold (2016-2022)
UOE2: Udgifter til uddannelse efter uddannelsesniveau, finansieringskilde og modsektor (2016-2022)
ØMU-gæld og ØMU-saldo
EDP1: Offentligt underskud og gæld i EU-landene efter land, funktion og enhed (2000-2023)
EDP1X: EU-landes offentlige finanser efter land og funktion (Mio Euro) (AFSLUTTET) (1999-2013)
EDP2: EU-landes offentlige finanser efter land og funktion (% af BNP) (AFSLUTTET) (2004-2018)
EDP2X: EU-landes offentlige finanser efter land og funktion (% af BNP) (AFSLUTTET) (1999-2013)
EDP3: Danmarks ØMU-gæld og ØMU-underskud efter funktion (% af BNP) (AFSLUTTET) (2000-2018)
EDP3X: Danmarks ØMU-gæld og ØMU-underskud efter funktion (% af BNP) (AFSLUTTET) (1992-2013)
EDP4: Danmarks ØMU-gæld og ØMU-underskud efter funktion (Mio. kr.) (AFSLUTTET) (2000-2018)
EDP4X: Danmarks ØMU-gæld og ØMU-underskud efter funktion (mio. kr.) (AFSLUTTET) (1992-2013)
EDP5: Danmarks kvartalsvise ØMU-gæld (Mia. kr.) (2000K1-2023K4)
EDP5X: Danmarks kvartalsvise ØMU-gæld (mia. kr.) (AFSLUTTET) (2000K1-2014K1)
OFF4: Statens gæld og tilgodehavender (ultimo, mio. kr.) efter funktion (AFSLUTTET) (1990M01-1999M04)
Restancer til det offentlige
OFFRES10: Offentlige restancer efter restancetype, gældstype og prisenhed (2013-2022)
OFFRES11: Offentlige restancer efter restancetype, gældstype og konto (2019-2022)
OFFRES20: Skatterestancer efter restancetype, gældstype og prisenhed (2013-2022)
OFFRES21: Skatterestancer efter restancetype, gældstype og konto (2019-2022)
OFFRES30: Andre offentlige restancer efter restancetype, gældstype og prisenhed (2013-2022)
OFFRES31: Andre offentlige restancer efter restancetype, gældstype og konto (2019-2022)
OFFRES1: Offentlige restancer efter restancetype (AFSLUTTET) (2013-2019)
OFFRES2: Skatterestancer efter restancetype (AFSLUTTET) (2013-2019)
OFFRES3: Andre offentlige restancer efter restancetype (AFSLUTTET) (2013-2019)
Kommunernes regnskaber og budgetter
Nøgletal
NGLK: Udvalgte kommunale regnskabstal efter område, nøgletal, brutto-/nettoudgifter og prisenhed (2008-2023)
Årsregnskaber for kommuner
REGK11: Kommunernes regnskaber på hovedkonti - efter område, hovedkonto, dranst, art og prisenhed (2007-2023)
REGK31: Kommunernes regnskaber på funktioner - efter område, funktion, dranst, art og prisenhed (2007-2023)
REGK2: Kommunale finansieringsregnskaber (1000 kr.) efter område, dranst og art (AFSLUTTET) (2007-2018)
REGK4: Kommunernes balancer - efter område og funktion (2007-2023)
REGK41: Kommunernes åbningsbalance (1000 kr.) efter område og funktion (AFSLUTTET) (2007)
REGK53: Kommunernes driftsregnskab (1.000 kr.) efter område, gruppering og art (AFSLUTTET) (2007-2017)
REGK100: Kommunernes regnskaber på gruppering uden tekst efter område, funktion, dranst, ejerforhold, gruppering, art og prisenhed (2007-2023)
REGK54: Forskydninger i anden kortfristet gæld til staten samt kirkelige skatter og afgifter efter område og autoriserede grupperinger (AFSLUTTET) (2007-2017)
REGKC: Kommunernes regnskaber på gruppering med tekst efter område, dranst, funktion og gruppering, ejerforhold, art og prisenhed (2018-2023)
REG1: Kommunale regnskaber efter område, hovedkonto (0-6), dranst og art (AFSLUTTET) (1978-1991)
REG2: Kommunale finansieringsregnskaber (1000 kr.) efter område, dranst og art (AFSLUTTET) (1978-2006)
REG3: Kommunale regnskaber (1000 kr.) efter område, funktion, dranst og art (AFSLUTTET) (1990-1994)
REG4: Finansiel status (1000 kr.) efter område og funktion (inkl. aktiver/passiver) (AFSLUTTET) (1983-2006)
REG1R: Kommunale regnskaber efter område, hovedkonto (0-6), dranst og art (gammel artsfordeling) (AFSLUTTET) (1990-1995)
REG11: Kommunale regnskaber (1000 kr.) efter område, hovedkonto (0-6), dranst og art (AFSLUTTET) (1995-2006)
REG31: Kommunale regnskaber (1000 kr.) efter område, funktion, dranst og art (AFSLUTTET) (1995-2006)
REG53: Driftsregnskab (1000 kr.), (social- og sundhed) efter område, autoriserede grupperinger (01-20) og art (AFSLUTTET) (1995-2006)
REG54: Forskydninger i anden kortfristet gæld til staten samt kirkelige skatter og afgifter efter område og autoriserede grupperinger (AFSLUTTET) (1991-2006)
REG71: Driftsregnskab (1000 kr.) (skolevæsen) efter område, funktion og udgifter/indtægter (AFSLUTTET) (1981-2006)
Foreløbige årsregnskaber for kommuner
REGK1E: Kommunernes foreløbige regnskaber på hovedkonti - efter hovedkonto, dranst og art (2011-2023)
REGK3E: Kommunernes foreløbige regnskaber på funktioner - efter funktion, dranst og art (2011-2023)
Kvartalsregnskaber for kommuner
REGK63: Kommunernes finansielle aktiver og passiver efter funktion (2007K1-2024K1)
REGK64: Kommunernes likvide beholdninger (1000 kr.) efter funktion (2007K1-2024K1)
REGK65: Kommunernes langfristede gæld (1000 kr.) efter funktion (2007K1-2024K1)
REGK73: Kommunernes forskydninger i likvide aktiver (1000 kr.) efter funktion og gruppering (2007K1-2024K1)
REGK74: Kommunernes langfristede låntagning (1000 kr.) efter funktion og dranst (2007K1-2024K1)
REG64: Kommunernes likvide beholdninger (mio. kr.) efter funktion (AFSLUTTET) (1989K1-2006K4)
REG74: Kommunernes langfristede låntagning (mio. kr.) efter funktion (AFSLUTTET) (1978K1-2006K4)
Budgetter for kommuner
BUDK1: Kommunernes budgetter, hovedkonti - efter kommune, hovedkonto, dranst, art og prisenhed (2007-2024)
BUDK32: Kommunernes budgetter, funktioner - efter kommune, funktion, dranst, art og prisenhed (2007-2024)
BUDK100: Kommunernes budgetter, grupperinger uden tekst - efter område, funktion, dranst, ejerforhold, gruppering, art og prisenhed (2017-2024)
BUDKC: Kommunernes budgetter, grupperinger med tekst - efter område, dranst, funktion og gruppering, ejerforhold, art og prisenhed (2019-2024)
BUDK2: Kommunale finansieringsbudgetter (1000 kr.) efter kommune, dranst og art (AFSLUTTET) (2007-2019)
BUD32X: Kommunale budgetter efter område, funktion, dranst og art (AFSLUTTET) (1991-1997)
BUDK53: Kommunale driftsbudgetter (1.000 kr.) efter kommune, gruppering og art (AFSLUTTET) (2007-2019)
BUD1: Kommunale budgetter (1000 kr.) efter område, hovedkonto (0-6), dranst og hovedart (AFSLUTTET) (1982-2006)
BUD2: Kommunale finansieringsbudgetter (1000 kr.) efter område, dranst og art (AFSLUTTET) (1982-2006)
BUD32: Kommunale budgetter (1000 kr.) efter område, funktion, dranst og art (AFSLUTTET) (1998-2006)
BUD53: Driftsbudgetter (1000 kr.) (social- og sundhed) efter område, autoriserede grupperinger (01-20 samt 90-98 fra 2002) og art (AFSLUTTET) (1998-2006)
BUD54: Budgetterede forskydninger i kortfristet gæld til staten (1000 kr.) efter område og gruppering (AFSLUTTET) (2000-2006)
BUDP4X: Kommunernes budgetterede personaleforbrug omregnet til fuldtidsbeskæftigede efter område og funktion (AFSLUTTET) (1986-1997)
Regionernes regnskaber og budgetter
Årsregnskab for regioner
REGR11: Regionernes regnskaber på hovedkonti efter område, hovedkonto, dranst, art og prisenhed (2007-2023)
REGR31: Regionernes regnskaber efter region, hovedkonto, dranst, art og prisenhed (2007-2023)
REGR4: Regionernes balance (1000 kr.) efter område og funktion (2007-2023)
REGR55: Regionernes regnskaber efter region, hovedkonto, tværgående grupperinger og art (2007-2023)
Foreløbige årsregnskaber for regioner
REGR3E: Regionernes foreløbige regnskaber på funktioner - efter funktion, dranst og art (2011-2023)
REGR1E: Regionernes foreløbige regnskaber på hovedkonti - efter hovedkonto, dranst og art (2011-2023)
Kvartalsregnskaber for regioner
REGR63: Regionernes finansielle aktiver og passiver efter funktion (2007K2-2024K1)
REGR64: Regionernes likvide beholdninger (1000 kr.) efter funktion (2007K2-2024K1)
REGR65: Regionernes langfristede gæld (1000 kr.) efter funktion (2007K2-2024K1)
REGR41: Regionernes åbningsbalance (1000 kr.) efter område og funktion (2007)
Budgetter for regioner
BUDR32: Region budgetter (1000 kr.) efter region, funktion, dranst, art og prisenhed (2007-2024)
BUDR1: Region budgetter (1000 kr.) efter region, hovedkonto, dranst, art og prisenhed (2007-2024)
Skatter og afgifter
SKAT: Skatter og afgifter efter type (1947-2023)
SKATXX: [ESA2010R2016] Skatter og afgifter efter type (AFSLUTTET) (1947-2023)
SKRES2: Skatter der ikke indbetales, periodiseret efter skattetype (1995-2023)
SKRES2XX: [ESA2010R2016] Skatter der ikke indbetales, periodiseret efter skattetype (AFSLUTTET) (1995-2023)
SKRES1: Skatte- og afgiftsrestancer efter skattetype og funktion (AFSLUTTET) (1994-2012)
SKTRYK: Skattetryk efter nationalregnskabsgrupper (1971-2023)
SKATX: Den samlede beskatning fordelt på de enkelte skatter og afgifter efter type (AFSLUTTET) (1947-2013)
SKTRYKX: Skattetryk efter nationalregnskabsgrupper (AFSLUTTET) (1971-2012)
OFF5: Indbetalinger af skatter og afgifter (mio. kr.) efter afgiftstype (AFSLUTTET) (1989M01-2000M12)
OFF6: Told og forbrugsafgifter (bogførte beløb, mio. kr.) efter afgiftstype (AFSLUTTET) (1989M01-2000M12)
Personskatter
PSKAT: Personbeskatningen fordelt efter område og beskatningsprocent (2007-2024)
PSKAT1: Skatteydernes indkomster og skatter efter type (1987-2022)
PSKAT2: Indkomster og fradrag ved slutligningen efter type (1994-2022)
PSKAT3: Skattepligtige personer efter skattetype (1994-2022)
PSKAT4: Slutskat efter område og indkomstskattetype (2011-2022)
PSKATX: Personbeskatningen fordelt efter område og beskatningsprocent (AFSLUTTET) (1976-2006)
Ejendomsskatter
ESKAT: Beskatningsværdier og ejendomsskatter efter område og beskatningsgrundlag (2006-2023)
EJDSK1: Ejendomsskatter efter område og skattetype (2007-2023)
EJDSK2: Ejendomsskatter efter område og skattepromille (2007-2024)
EJDSK3: Grundskyld efter område og ejendomstype (2007-2023)
ESKATX: Beskatningsværdier og ejendomsskatter efter område og beskatningsgrundlag (AFSLUTTET) (1981-2006)
Selskabsskatter
SELSK1: Selskaber mv. efter type og skattepligtig indkomst (1996-2022)
SELSK2: Skatteydende selskaber mv. efter type og indkomst og skat (1996-2022)
SELSK3: Selskabsskat fordelt efter branche (DB07), indkomst og skat (1996-2022)
SELSK3X: Selskabsskat fordelt efter branche (DB03), indkomst og skat (AFSLUTTET) (2001-2006)
Betalingsbalance og udenrigshandel
Betalingsbalancens løbende poster
BB1: Betalingsbalancens hovedposter månedlig efter poster, indtægt/udgift og land (AFSLUTTET) (2005M01-2021M11)
BB1S: Betalingsbalancens hovedposter efter poster, indtægt/udgift, sæsonkorrigering og land (AFSLUTTET) (2005M01-2020M10)
BB2: Betalingsbalance, kvartal efter poster, indtægt/udgift og land (AFSLUTTET) (2005K1-2022K1)
VBB2: Versionstabel af BB2 - Betalingsbalance, kvartal efter version, poster, indtægt/udgift og land (2005K1-2022K1)
BB3: Betalingsbalance, årlig efter poster, indtægt/udgift og land (AFSLUTTET) (2005-2020)
BBM: Betalingsbalancen månedlig efter poster, indtægt/udgift, land, enhed og sæsonkorrigering (2005M01-2024M04)
VBBM: Versionstabel af BBM - Betalingsbalancen månedlig efter version, poster, indtægt/udgift, land, enhed og sæsonkorrigering (2005M01-2024M04)
BBQ: Betalingsbalancen kvartalsvis efter poster, indtægt/udgift og land (2005K1-2024K1)
VBBQ: Versionstabel af BBQ - Betalingsbalancen kvartalsvis efter version, poster, indtægt/udgift og land (2005K1-2024K1)
BBY: Betalingsbalancen årlig efter poster, indtægt/udgift og land (2005-2023)
BBPM: Betalingsbalance og udenrigshandel efter poster, indtægt/udgift, sæsonkorrigering og enhed (AFSLUTTET) (2010M01-2021M11)
VBBPM: Versionstabel af BBPM - Betalingsbalance og udenrigshandel efter version, poster, indtægt/udgift, sæsonkorrigering og enhed (2010M01-2021M11)
BBUHV: Overgangstabel for varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance efter poster, indtægt/udgift og land (2005M01-2024M04)
VBBUHV: Versionstabel af BBUHV - Overgangstabel for varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance efter version, poster, indtægt/udgift og land (2005M01-2024M04)
BB2UHV: Korrektion af varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance efter varebegreb, poster, im- og eksport og land (2016M01-2024M04)
BOP2: Betalingsbalancens hovedposter månedlig, indtægt/udgift og poster (AFSLUTTET) (2005M01-2014M07)
BOP3: Betalingsbalance, kvartal efter poster, indtægt/udgift og land (AFSLUTTET) (2005K1-2014K2)
BOP6: Betalingsbalance, årlig efter poster, indtægt/udgift og land (AFSLUTTET) (2005-2012)
BET02: Betalingsbalancen, månedlig, nettoindtægter efter poster (AFSLUTTET) (1987M01-1998M02)
BET03: Betalingsbalancen efter poster (AFSLUTTET) (1978K1-1997K4)
BET1: Betalingsbalancen, kvartalsvis nettoindtægter efter poster (AFSLUTTET) (1978K1-1993K2)
BET2: Betalingsbalancens hovedposter månedlig (nettoindtægter) (AFSLUTTET) (1997M01-2004M12)
BET3: Betalingsbalancen over for udlandet kvartalsvis (mio kr) efter poster (AFSLUTTET) (1988K1-2004K4)
BET4: Betalingsbalancen Kvartalsvis Søtransport efter poster (AFSLUTTET) (1984K1-1993K2)
BET5: Betalingsbalancen Kvartalsvis Vareomsætning efter poster (AFSLUTTET) (1984K1-1993K2)
BET6: Betalingsbalancen over for udlandet årligt (mio kr) efter poster (AFSLUTTET) (1988-2004)
BETL2: Betalingsbalance, kvartalsvis efter poster og land (AFSLUTTET) (1999K1-2004K4)
BETL1: Betalingsbalancen efter poster og land (AFSLUTTET) (1999-2004)
Betalingsbalancens finansielle poster
DNBOPM: Betalingsbalancens finansielle poster - transaktioner mellem Danmark og udlandet efter balance, instrument, indenlandsk sektor, valuta og land (2005M01-2024M04)
DNBOPP: Udenlandske porteføljeinvesteringer efter instrument, valuta, sektor og land (AFSLUTTET) (1999M01-2015M12)
Import og eksport af varer og tjenester
UHV1: Udenrigshandel med varer (grænsepassage) efter im- og eksport, sæsonkorrigering og art (1997M01-2024M03)
UHV2: Udenrigshandel med varer (grænsepassage) efter im- og eksport, sæsonkorrigering og land (1997M01-2024M03)
UHV3: Udenrigshandel med varer (grænsepassage) efter im- og eksport, art og land (1997M01-2024M03)
UHV4: Udenrigshandel med varer (grænsepassage) efter im- og eksport, SITC-hovedgrupper og land (1995M01-2024M03)
VUHV4: Versionstabel af UHV4 - Udenrigshandel med varer (grænsepassage) efter version, im- og eksport, SITC-hovedgrupper og land (2005M01-2024M03)
UHV5: Udenrigshandel med varer (grænsepassage) efter im- og eksport, KONJ (produktionsgren) og land (1988M01-2024M03)
UHV6: Udenrigshandel med varer (grænsepassage) efter im- og eksport, BEC (Broad Economic Categories) og land (1988M01-2024M03)
UHV7: Udenrigshandel med varer (grænsepassage) efter im- og eksport, SITC-hovedgrupper og land (2007M01-2024M03)
UHM: Udenrigshandel månedlig efter poster, im- og eksport, land, enhed og sæsonkorrigering (2010M01-2024M04)
VUHM: Versionstabel af UHM - Udenrigshandel månedlig efter version, poster, im- og eksport, land, enhed og sæsonkorrigering (2010M01-2024M04)
UHQ: Udenrigshandel kvartalsvis efter poster, im- og eksport, land og sæsonkorrigering (2010K1-2024K1)
VUHQ: Versionstabel af UHQ - Udenrigshandel kvartalsvis efter version, poster, im- og eksport, land og sæsonkorrigering (2010K1-2024K1)
UHFASTP1: Udenrigshandel i faste priser månedlig (eksperimentel statistik) efter poster, im- og eksport, prisenhed og sæsonkorrigering (2010M01-2024M04)
UHV7X: Den samlede udenrigshandel efter im- og eksport, SITC-hovedgrupper og land (AFSLUTTET) (1988M01-2016M07)
UHT4S2: Tjenestehandel efter im- og eksport, sæsonkorrigering og land (AFSLUTTET) (2005K1-2021K3)
BBLM: Betalingsbalance og udenrigshandel efter poster, land, indtægt/udgift, sæsonkorrigering og enhed (AFSLUTTET) (2010M01-2021M11)
VBBLM: Versionstabel af BBLM - Betalingsbalance og udenrigshandel efter version, poster, land, indtægt/udgift, sæsonkorrigering og enhed (2010M01-2021M11)
Import og eksport efter virksomhedskarakteristika
DKTEC01: Udenrigshandel med varer (virksomhedskarakteristika efter økonomiske enheder) efter im- og eksport, enhed, virksomhedsstørrelse og branche (2019-2022)
DKTEC1: Udenrigshandel med varer (virksomhedskarakteristika efter juridiske enheder) efter im- og eksport, enhed, virksomhedsstørrelse og branche (AFSLUTTET) (2010-2018)
DKTEC02: Udenrigshandel med varer (virksomhedskarakteristika efter økonomiske enheder) efter im- og eksport, enhed, land og hovedbrancher (2019-2022)
DKTEC2: Udenrigshandel med varer (virksomhedskarakteristika efter juridiske enheder) efter im- og eksport, enhed, land og hovedbrancher (AFSLUTTET) (2010-2018)
DKTEC03: Udenrigshandel med varer (virksomhedskarakteristika efter økonomiske enheder) efter im- og eksport, enhed, koncentration og hovedbrancher (2019-2022)
DKTEC3: Udenrigshandel med varer (virksomhedskarakteristika efter juridiske enheder) efter im- og eksport, enhed, koncentration og hovedbrancher (AFSLUTTET) (2010-2018)
DKTEC04: Udenrigshandel med varer (virksomhedskarakteristika efter økonomiske enheder) efter im- og eksport, enhed, partnerland og hovedbrancher (2019-2022)
DKTEC4: Udenrigshandel med varer (virksomhedskarakteristika efter juridiske enheder) efter im- og eksport, enhed, partnerland og hovedbrancher (AFSLUTTET) (2010-2018)
DKTEC05: Udenrigshandel med varer (virksomhedskarakteristika efter økonomiske enheder) efter im- og eksport, enhed, type af handel, branche og landegrupper (2019-2022)
DKTEC5: Udenrigshandel med varer (virksomhedskarakteristika efter juridiske enheder) efter im- og eksport, enhed, type af handel, branche og landegrupper (AFSLUTTET) (2010-2018)
DKTEC5X: Udenrigshandel med varer (virksomhedskarakteristika) efter im- og eksport, enhed, type af handel, branche og landegrupper (AFSLUTTET) (2010-2016)
DKTEC06: Udenrigshandel med varer (virksomhedskarakteristika efter økonomiske enheder) efter im- og eksport, enhed, branche, ejerskab og land (2019-2022)
DKTEC6: Udenrigshandel med varer (virksomhedskarakteristika efter juridiske enheder) efter im- og eksport, enhed, branche, ejerskab og land (AFSLUTTET) (2010-2018)
DKSTEC01: Udenrigshandel med tjenester (virksomhedskarakteristika efter økonomiske enheder) efter im- og eksport, virksomhedsstørrelse og poster (2019-2022)
DKSTEC1: Udenrigshandel med tjenester (virksomhedskarakteristika efter juridiske enheder) efter im- og eksport, virksomhedsstørrelse og poster (AFSLUTTET) (2014-2018)
DKSTEC02: Udenrigshandel med tjenester (virksomhedskarakteristika efter økonomiske enheder) efter im- og eksport, ejerskab og poster (2019-2022)
DKSTEC2: Udenrigshandel med tjenester (virksomhedskarakteristika efter juridiske enheder) efter im- og eksport, ejerskab og poster (AFSLUTTET) (2014-2018)
DKSTEC06: Udenrigshandel med tjenester (virksomhedskarakteristika efter økonomiske enheder) efter im- og eksport, branche og poster (2019-2022)
DKSTEC6: Udenrigshandel med tjenester (virksomhedskarakteristika efter juridiske enheder) efter im- og eksport, branche og poster (AFSLUTTET) (2014-2018)
Detaljeret import og eksport
Import og eksport af varer
KN8MEST: Im- og eksport KN (EU Kombineret nomenklatur) efter im- og eksport, varer, land, enhed og datakilde (2016M01-2024M04)
KN8Y: Im- og eksport KN (EU Kombineret nomenklatur) efter im- og eksport, varer, land og enhed (1988-2023)
KN8M: Im- og eksport KN (EU Kombineret nomenklatur) efter im- og eksport, varer, land og enhed (AFSLUTTET) (1988M01-2015M12)
Import og eksport (SITC)
SITC2R4: Værdi af import og eksport (1000 kr.) efter SITC-hovedgrupper, land, im- og eksport og varebegreb (2022M01-2024M04)
SITC2R4M: Værdi af import og eksport (1000 kr) efter SITC-hovedgrupper, land og im- og eksport (AFSLUTTET) (2007M01-2021M12)
SITC2R4Y: Værdi af import og eksport (1000 kr) efter SITC-hovedgrupper, land og im- og eksport (AFSLUTTET) (2007-2021)
SITC5R4: Im- og eksport (1.000 kr.) efter SITC-hovedgrupper, land, im- og eksport, enhed og varebegreb (2022M01-2024M04)
SITC5R4M: Im- og eksport (Rev 4- SITC) efter im- og eksport, SITC-hovedgrupper, land og enhed (AFSLUTTET) (2007M01-2021M12)
SITC5R4Y: Im- og eksport (Rev 4- SITC) efter im- og eksport, SITC-hovedgrupper, land og enhed (AFSLUTTET) (2007-2021)
SITC1: Værdi af import efter SITC-kapitel (rev2) og land, specialhandel (AFSLUTTET) (1980M01-1992M12)
SITC15A: Im- og eksport (SITC rev 3) efter im- og eksport, SITC-hovedgrupper, land og enhed (AFSLUTTET) (1988M01-2006M12)
SITC2: Værdi af udførsel efter SITC-kapitel (rev 2) og land, specialhandel (AFSLUTTET) (1980M01-1992M12)
SITC2R3M: Værdi af import og eksport (1000 kr) efter SITC-hovedgrupper, land og im- og eksport (AFSLUTTET) (1988M01-2006M12)
SITC2R3Y: Værdi af import og eksport (1000 kr) efter SITC-hovedgrupper, land og im- og eksport (AFSLUTTET) (1988-2006)
SITC5: Kvantum- og enhedsværdiindeks for eksport efter varegruppe (SITC) (AFSLUTTET) (1993K1-2001K1)
SITC51: Kvantum- og enhedsværdiindeks for eksport efter varegruppe (SITC) (AFSLUTTET) (1984K1-1992K4)
SITC5M: Kvantum- og enhedsværdiindeks for eksport efter varegruppe (SITC) (AFSLUTTET) (1995M01-2004M05)
SITC5R3M: Im- og eksport (SITC rev 3) efter im- og eksport, SITC-hovedgrupper, land og enhed (AFSLUTTET) (1988M01-2006M12)
SITC5R3Y: Im- og eksport (SITC rev 3) efter im- og eksport, SITC-hovedgrupper, land og enhed (AFSLUTTET) (1988-2006)
SITC6: Kvantum- og enhedsværdiindeks for eksport efter varegruppe (SITC) (AFSLUTTET) (1993-2000)
SITC61: Kvantum- og enhedsværdiindeks for eksport efter varegruppe (SITC) (AFSLUTTET) (1984-1992)
SITC7: Kvantum- og enhedsværdiindeks for import efter varegruppe (SITC) (AFSLUTTET) (1993K1-2001K1)
SITC71: Kvantum- og enhedsværdiindeks for import efter varegruppe (SITC) (AFSLUTTET) (1984K1-1992K4)
SITC7M: Kvantum- og enhedsværdiindeks for import efter varegruppe (SITC) (AFSLUTTET) (1995M01-2004M05)
SITC8: Kvantum- og enhedsværdiindeks for import efter varegruppe (SITC) (AFSLUTTET) (1993-2000)
SITC81: Kvantum- og enhedsværdiindeks for import efter varegruppe (SITC) (AFSLUTTET) (1984-1992)
SITCGRP: Import og eksport (SITC rev 3) efter im- og eksport, SITC-hovedgrupper og land (AFSLUTTET) (1988M01-2007M12)
SITCIX: Indeks for importen og eksporten (1995=100) efter im- og eksport, indekstype og SITC-hovedgrupper (AFSLUTTET) (1995M01-2020M02)
SITCIXM: Indeks for udenrigshandel med varer (2015=100) efter im- og eksport, indekstype og SITC-hovedgrupper (2007M01-2024M04)
SITCIXY: Indeks for importen og eksporten (2015=100) efter im- og eksport, indekstype og SITC-hovedgrupper (2007-2023)
SITC62: Kvantum- og enhedsværdiindeks for eksport (1995=100) efter SITC-hovedgrupper og indekstype (AFSLUTTET) (1995-2019)
SITC82: Kvantum- og enhedsværdiindeks for import (1995=100) efter SITC-hovedgrupper og indekstype (AFSLUTTET) (1995-2019)
UHIX: Indeks for den samlede udenrigshandel (1995=100) efter im- og eksport, indekstype og sæsonkorrigering (AFSLUTTET) (1995M01-2020M02)
UHIXM: Indeks for udenrigshandel med varer (2015=100) efter im- og eksport og indekstype (2007M01-2024M04)
UHIXY: Indeks for udenrigshandel med varer (2015=100) efter im- og eksport og indekstype (2007-2023)
BYT2M: Bytteforholdet (1995=100) efter art (AFSLUTTET) (1995M01-2020M01)
BYT22: Bytteforholdet (1995=100) efter art (AFSLUTTET) (1995-2019)
BEC2M: Værdi af import og eksport (1 000 kr) efter BEC (Broad Economic Categories), land og im- og eksport (1988M01-2024M03)
BEC2Y: Værdi af import og eksport (1 000 kr) efter BEC (Broad Economic Categories), land og im- og eksport (1988-2023)
BECIX: Indeks for importen fordelt på BEC hovedgrupper (1995=100) efter indekstype og BEC (Broad Economic Categories) (AFSLUTTET) (1995M01-2020M02)
BEC3M: Kvantum- og enhedsværdiindeks for import (1995=100) efter BEC (Broad Economic Categories) og indekstype (AFSLUTTET) (1995M01-2020M01)
BEC42: Kvantum- og enhedsværdiindeks for import (1995=100) efter BEC (Broad Economic Categories) og indekstype (AFSLUTTET) (1995-2019)
BEC1: Værdi af import efter BEC (Broad Economic Categories) og land (AFSLUTTET) (1980M01-1992M12)
BEC3: Kvantum- og enhedsværdiindeks for import efter varegruppe (BEC) (AFSLUTTET) (1993K1-2001K1)
BEC31: Kvantum- og enhedsværdiindeks for import efter varegruppe (BEC) (AFSLUTTET) (1980K1-1992K4)
BEC4: Kvantum- og enhedsværdiindeks for import efter varegruppe (BEC) (AFSLUTTET) (1993-2000)
BEC41: Kvantum- og enhedsværdiindeks for import efter varegruppe (BEC) (AFSLUTTET) (1980-1992)
KONJ2M: Værdi af import og eksport (1000 kr) efter KONJ (produktionsgren), land og im- og eksport (1988M01-2024M03)
KONJ2Y: Værdi af import og eksport (1000 kr) efter KONJ (produktionsgren), land og im- og eksport (1988-2023)
KONJ3M: Kvantum- og enhedsværdiindeks for eksport (1995=100) efter KONJ (produktionsgren) og indekstype (AFSLUTTET) (1995M01-2020M01)
KONJ42: Kvantum- og enhedsværdiindeks for eksport (1995=100) efter KONJ (produktionsgren) og indekstype (AFSLUTTET) (1995-2019)
KONJ31: Kvantum- og enhedsværdiindeks for eksport efter varegruppe (konjunkturbelysende) (AFSLUTTET) (1980K1-1992K4)
KONJ4: Kvantum- og enhedsværdiindeks for eksport efter varegruppe (konjunkturbelysende) (AFSLUTTET) (1993-2000)
KONJ41: Kvantum- og enhedsværdiindeks for eksport efter varegruppe (konjunkturbelysende) (AFSLUTTET) (1980-1992)
KONJIX: Indeks for eksporten fordelt på KONJ hovedgrupper (1995=100) efter indekstype og KONJ (produktionsgren) (AFSLUTTET) (1995M01-2020M02)
Import og eksport af tjenester
UHT3: Tjenestebalance, kvartal efter poster, indtægt/udgift og land (AFSLUTTET) (2005K1-2014K2)
UHT6: Tjenestebalance, årlig efter poster, indtægt/udgift og land (AFSLUTTET) (2005-2012)
UHT4S1: Tjenestehandel efter im- og eksport, sæsonkorrigering og poster (AFSLUTTET) (2005K1-2021K3)
UHTP: Tjenestebalance, kvartal efter im- og eksport og poster (2005K1-2024K1)
UHTL: Tjenestebalance, kvartal efter im- og eksport og land (2005K1-2024K1)
UHTX: Tjenestebalance, kvartal efter im- og eksport, poster og land (2005K1-2024K1)
VUHTX: Versionstabel af UHTX - Tjenestebalance, kvartal efter version, im- og eksport, poster og land (2005K1-2024K1)
UHTY: Tjenestebalance, årlig efter im- og eksport, poster og land (2005-2022)
UH2: Import og eksport (mio kr) efter art (AFSLUTTET) (1988M01-2006M12)
Import og eksport af økologiske fødevarer
OEKO4: Udenrigshandel med økologiske varer efter im- og eksport og varer (2003-2022)
OEKO55: Udenrigshandel med økologiske varer efter im- og eksport og land (2003-2022)
OEKO5: Udenrigshandel med økologiske varer efter import og eksport og land (AFSLUTTET) (2003-2019)
OEKO66: Udenrigshandel med økologiske varer efter im- og eksport, land og SITC-hovedgrupper (2003-2022)
OEKO6: Udenrigshandel med økologiske varer efter im- og eksport, land og SITC-hovedgrupper (AFSLUTTET) (2003-2019)
Global produktion
GLOB: Fremstillingsvirksomhedernes internationale produktion efter poster, im- og eksport og land (2005-2023)
GLOB1: Fremstillingsvirksomhedernes internationale produktion efter poster, indtægt/udgift og land (AFSLUTTET) (2005-2020)
GLOB2: Fremstillingsvirksomhedernes internationale produktion (detaljeret) efter poster, indtægt/udgift og land (AFSLUTTET) (2016-2020)
Kapitalbalance
DNPI: Porteføljeinvesteringer - danske porteføljeinvesteringer i udlandet efter datatype, instrument, indenlandsk sektor, valuta og land (2005M01-2024M04)
DNIIP: Kapitalbalancen - beholdning af Danmarks aktiver og passiver overfor udlandet efter balance, instrument, indenlandsk sektor, valuta, land og udenlandsk sektor (2005K1-2023K4)
Direkte investeringer
DNDIQ: Kvartalsvis strømstatistik for direkte investeringer efter type, princip, post, land og indenlandsk branche (2005K1-2024K1)
DNDIA: Årlig beholdningsstatistik for direkte investeringer efter type, princip, post, land og indenlandsk branche (2004-2022)
DNUIC: Indadgående direkte investeringer efter ultimativt investorland, årlig beholdning (2015-2022)
BET01: Danmarks gæld og tilgodehavende til udlandet (mia kr) (AFSLUTTET) (1970-1997)
BET04: Danmarks gæld og tilgodehavende til udlandet pr capita (kr) efter poster og gæld (AFSLUTTET) (1991-1997)
DNDIRA: Årlige direkte investeringer (beholdningsstatistik) efter type, balance, post, land og branche (DB03) (AFSLUTTET) (1999-2008)
DNDIRB: Danske direkte investeringer i udlandet, egenkapital mv efter modpartsbranche (DB03) (beholdningsstatistik) (AFSLUTTET) (2004-2011)
DNDIRA2: Årlige direkte investeringer (beholdningsstatistik) efter type, balance, post, land og branche (DB07) (AFSLUTTET) (2004-2012)
DNDIRQ: Kvartalsvise direkte investeringer (strømstatistik) efter type, balance, post, land og branche (DB03) (AFSLUTTET) (1995K1-2008K4)
DNDIRQ2: Kvartalsvise direkte investeringer (strømstatistik) efter type, balance, post, land og branche (DB07) (AFSLUTTET) (2009K1-2014K2)
BYT1: Bytteforholdet (AFSLUTTET) (1993-2000)
BYT11: Bytteforholdet (AFSLUTTET) (1980-1992)
BYT2: Bytteforholdet (1995=100) efter art (AFSLUTTET) (1991K1-2001K1)
CTSEI: Import efter land, CTSE, transportmåde og mængde/værdi (AFSLUTTET) (1988K1-1992K4)
CTSEU: Eksport efter land, CTSE, transportmåde og mængde/værdi (AFSLUTTET) (1988K1-1992K4)
FORS2: Forsyning efter BEC (Broad economic categories), handel/produktion og mængde/værdi (AFSLUTTET) (1989K1-2000K4)
GRKN8: Grønlands udenrigshandel fordelt på KN (kombineret nomenklatur) og land (AFSLUTTET) (1989-2003)
GRSITC: Grønlands udenrigshandel fordelt på SITC kapitler og land (AFSLUTTET) (1989-2003)
KN8A: Im- og eksport KN (Kombineret nomenklatur) efter im- og eksport, varer, land og enhed (AFSLUTTET) (1988M01-2006M12)
Prisindeks
Forbrugerprisindeks
PRIS111: Forbrugerprisindeks (2015=100) efter varegruppe og enhed (2001M01-2024M05)
PRIS6: Forbrugerprisindeks (2000=100) efter varegruppe og enhed (AFSLUTTET) (2000M01-2015M12)
PRIS61: Forbrugerprisindekset (2000=100) efter hovedtal (AFSLUTTET) (1980-2015)
PRIS112: Forbrugerprisindeks (2015=100) efter hovedtal (1980-2023)
PRIS8: Forbrugerprisindeks, årsgennemsnit (1900=100) efter type (1900-2023)
PRIS9: Forbrugerprisindeks, gennemsnitlig årlig inflation (1900=100) efter type (1900-2023)
PRIS12: Forbrugerprisindeks, hovedtal (2000=100) efter type (AFSLUTTET) (1980M01-2015M12)
PRIS113: Forbrugerprisindeks, hovedtal (2015=100) efter type (1980M01-2024M05)
PRIS14: Forbrugerprisindeks, stigning i pct seneste 12 måneder (2000=100) efter type (AFSLUTTET) (2001M01-2015M12)
PRIS1: Forbrugerprisindeks (1980=100) efter varegruppe (AFSLUTTET) (1978M01-2000M12)
PRIS200: Husstandsopdelte forbrugerprisindeks (December 2005=100) efter varegruppe og husstandsgrupper (AFSLUTTET) (2006M01-2017M12)
PRIS201: Husstandsopdelte forbrugerprisindeks (2015=100) efter varegruppe og husstandsgrupper (2006M01-2024M02)
Nettoprisindeks
PRIS114: Nettoprisindeks (2015=100) efter varegruppe og enhed (2001M01-2024M05)
PRIS7: Nettoprisindeks (2000=100) efter varegruppe og enhed (AFSLUTTET) (2000M01-2015M12)
PRIS71: Nettoprisindeks (2000=100) efter hovedtal (AFSLUTTET) (1980-2015)
PRIS115: Nettoprisindeks (2015=100) efter hovedtal (1980-2023)
PRIS2: Nettoprisindeks (1975=100) efter varegruppe (AFSLUTTET) (1978M01-2000M12)
PRIS13: Nettoprisindeks, hovedtal (2000=100) efter type (AFSLUTTET) (1980M01-2015M12)
PRIS116: Nettoprisindeks, hovedtal (2015=100) efter type (1980M01-2024M05)
PRISREG: Reguleringspristallet, historisk efter type og basisår (1963M01-1990M07)
EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP)
PRIS5: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (2000=100) efter varegruppe, enhed og basisår (AFSLUTTET) (1996M01-2015M12)
PRIS117: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP) (2015=100) efter varegruppe og enhed (1996M01-2024M05)
PRIS118: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks med konstante skatter (HICP-CT) (2015=100) efter varegruppe og enhed (2001M01-2024M05)
PRIS51: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP-CT) med konstante skatter efter varegruppe, enhed og basisår (AFSLUTTET) (2002M12-2015M12)
PRIS52: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (2005=100) efter hovedtal (AFSLUTTET) (1996-2015)
PRIS119: EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (2015=100) efter hovedtal (1996-2023)
EU pris- og mængdesammenligning
PPP: Købekraftpariteter og internationale mængde- og prissammenligninger efter varegruppe, land og enhed (2000-2022)
PPP11: Købekraftkorrigerede indeks og værdier per indbygger efter varegruppe, land og enhed (2000-2022)
PPP1: Prisniveau indeks for fødevarer EU=100 efter varegruppe og land (2006-2021)
PPP2: Prisniveau indeks for fødevarer EU25=100 efter varegruppe og land (AFSLUTTET) (2003)
Forbrug
Forbrugsundersøgelsen
FU01: Forbrugsundersøgelsen efter baggrundsoplysninger og husstandsgrupper (1994-2022)
FU02: Husstandenes gennemsnitlige forbrug efter forbrugsgruppe og prisenhed (1994-2022)
FU03: Forbrug efter forbrugsgruppe, husstand og prisenhed (1994-2022)
FU04: Forbrug efter forbrugsgruppe, socioøkonomisk status og prisenhed (1994-2022)
FU05: Forbrug efter forbrugsgruppe, samlet indkomst og prisenhed (1994-2022)
FU06: Forbrug efter forbrugsgruppe, boligform og prisenhed (1994-2022)
FU07: Forbrug efter forbrugsgruppe, region og prisenhed (1994-2022)
FU08: Forbrug efter forbrugsgruppe, alder og prisenhed (1994-2022)
FU09: Husstandenes gennemsnitlige indkomst og forbrug efter indkomsttype (1994-2022)
FU51: Husstandenes årlige forbrug efter forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed (AFSLUTTET) (1994-2016)
FU5: Husstandenes årlige forbrug efter forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed (AFSLUTTET) (1981:1981-2013:2014)
FU6: Sammenhæng mellem indkomster og forbrug efter type og husstandsgrupper (AFSLUTTET) (1993:1995-2015:2016)
FU7: Husstandenes økonomi efter udvidede husstandsgrupper og økonomiske hovedstørrelser (AFSLUTTET) (1993:1995-2015:2016)
FU10: Forbrugsundersøgelsen prisfremskrevet efter forbrugsart, husstandsgrupper og forbrugsundersøgelse (AFSLUTTET) (2005-2014)
FUX: Husstandenes forbrug på bolig og boligudstyr (gennemsnit) efter forbrugsart (AFSLUTTET) (1955-2010)
Elektronik i hjemmet
VARFORBR: Familiernes besiddelse af elektronik i hjemmet efter forbrugsart (AFSLUTTET) (1990-2023)
APP212: Andele (i pct.) af konverterings- og visningsapparater efter apparattype(AFSLUTTET) (2002U31-48-2016U31-48)
FOR411: Antal solgte apparater efter type (AFSLUTTET) (1991-2008)
Forbrugerforventninger
FORV1: Forbrugerforventninger (nettotal) efter indikator (1974M10-2024M06)
FORV2: Planer om større investeringer efter indikator (1990K1-2024K2)
Fødevareforbrug
FVF1: Fødevareforbrug efter type og enhed (år) (AFSLUTTET) (1990-2012)
FVF2: Forsyning med frugt og grønt efter afgrøde og type (AFSLUTTET) (1980-2006)
FVF11: Fødevareforbrug af animalske produkter efter type og enhed (kvartaler) (AFSLUTTET) (1995K1-2011K4)
Ejendomme
Ejendomssalg
Prisindeks for ejendomssalg
EJ141: Prisindeks for ejendomssalg (endelig) (2006=100) efter region, ejendomskategori og enhed (AFSLUTTES) (2006M01-2022M12)
EJ14: Prisindeks for ejendomssalg (2006=100) efter region, ejendomskategori og enhed (AFSLUTTET) (2006M01-2022M01)
VERSEJ14: Versionstabel EJ14 - Prisindeks for ejendomssalg (2006=100) efter version, region, ejendomskategori og enhed (AFSLUTTET) (2006M01-2022M01)
EJ5: Prisindeks for ejendomssalg (2006=100) efter ejendomskategori og enhed (1992K1-2023K4)
EJ55: Prisindeks for ejendomssalg (2006=100) efter område, ejendomskategori og enhed (AFSLUTTET) (1992K1-2023K3)
EJ56: Prisindeks for ejendomssalg (2022=100) efter område, ejendomskategori og enhed (1992K1-2023K4)
VERSEJ55: Versionstabel EJ55 - Prisindeks for ejendomssalg (2006=100) efter version, område, ejendomskategori og enhed (AFSLUTTET) (1992K1-2023K3)
EJ12: Sæsonkorrigerede ejendomssalg , almindelig fri handel efter region, ejendomskategori og enhed (AFSLUTTET) (2005K1-2023K3)
EJ121: Sæsonkorrigerede ejendomssalg , almindelig fri handel (2022=100) efter region, ejendomskategori og enhed (2005K1-2023K4)
EJ6: Prisindeks for ejendomssalg (2006=100) efter ejendomskategori og enhed (1992-2023)
EJ66: Prisindeks for ejendomssalg (2006=100) efter område, ejendomskategori og enhed (AFSLUTTET) (1992-2022)
EJ67: Prisindeks for ejendomssalg (2022=100) efter område, ejendomskategori og enhed (1992-2023)
VERSEJ66: Versionstabel EJ66 - Prisindeks for ejendomssalg (2006=100) efter version, område, ejendomskategori og enhed (AFSLUTTET) (1992-2022)
EJ99: Prisindeks for andelsboliger og ejerboliger (2022=100) efter ejendomskategori og enhed (2015K1-2024K1)
Nøgletal for ejendomssalg
EJ131: Ejendomssalg (endelig) efter region, ejendomskategori og nøgletal (2006M01-2023M03)
EJ13: Ejendomssalg efter region, ejendomskategori og nøgletal (AFSLUTTET) (2006M01-2022M01)
EJEN77: Ejendomssalg efter område (region, landsdel), ejendomskategori, nøgletal og overdragelsesformer (kvartal) (1992K1-2023K4)
EJEN88: Ejendomssalg efter område (region, landsdel), ejendomskategori, nøgletal og overdragelsesformer (år) (1992-2023)
EJEN11: Enfamiliehuse og ejerlejligheder (2006=100) efter salg og indeks og ejendomskategori (AFSLUTTET) (1992-2023)
EJEN1: Ejendomssalg efter område (kommune), ejendomskategori, nøgletal og overdragelsesformer (kvartal) (AFSLUTTET) (1992K1-2002K4)
EJEN2: Ejendomssalg efter område (kommune), ejendomskategori, nøgletal og overdragelsesformer (år) (AFSLUTTET) (1992-2001)
EJEN3: Ejendomssalg efter område (postnummer), ejendomskategori, nøgletal og overdragelsesformer (kvartal) (AFSLUTTET) (1992K1-2002K2)
EJEN4: Ejendomssalg efter område (postnummer), ejendomskategori, nøgletal og overdragelsesformer (år) (AFSLUTTET) (1992-2001)
EJEN5: Prisindeks for ejendomssalg (2006=100) efter ejendomskategori (AFSLUTTET) (1992K1-2018K4)
EJEN55: Prisindeks for ejendomssalg (2006=100) efter område og ejendomskategori (AFSLUTTET) (1992K1-2018K4)
EJEN66: Prisindeks for ejendomssalg (2006=100) efter område og ejendomskategori (AFSLUTTET) (1992-2017)
EJEN6: Prisindeks for ejendomssalg (2006=100) efter ejendomskategori (AFSLUTTET) (1992-2017)
EJEN13: Ejendomssalg efter ejendomskategori og nøgletal (AFSLUTTET) (2006M01-2018M12)
EJEN14: Prisindeks for ejendomssalg (2006=100) efter ejendomskategori (AFSLUTTET) (2006M01-2018M12)
EJEN7: Ejendomssalg efter område (amt), ejendomskategori, nøgletal og overdragelsesformer (kvartal) (AFSLUTTET) (2002K1-2006K4)
EJEN8: Ejendomssalg efter område (amt), ejendomskategori, nøgletal og overdragelsesformer (år) (AFSLUTTET) (2002-2006)
EJENX: Enfamiliehuse (2006=100) efter salg og indeks (AFSLUTTET) (1965-1992)
EJEN9: Prisindeks for enfamiliehuse (1995=100) efter område (amt) (AFSLUTTET) (1992-2006)
EJEN12: Sæsonkorrigerede antal salg, almindelig fri handel, efter ejendomskategori (kvartal) (AFSLUTTET) (2000K1-2009K2)
VERSEJ12: Versionstabel EJ12 - Sæsonkorrigerede ejendomssalg , almindelig fri handel efter version, region, ejendomskategori og enhed (AFSLUTTET) (2005K1-2023K3)
EJEN99: Nøgletal for andelsboligsalg efter vurderingsprincip (2015K1-2024K1)
LABY22: Ejendomssalg efter kommunegruppe, ejendomskategori og nøgletal (2012-2023)
EU-harmoniseret boligprisindeks (HPI)
EJENEU: EU-harmoniseret boligprisindeks (HPI) (2015=100) efter urbaniseringsgrad og udgiftstype (2002K4-2023K4)
Huslejeindeks
HUS1: Huslejeindeks for boliger (2021=100) efter region, ejendomskategori og enhed (2021K1-2024K1)
ERHEJD1: Lejeindeks for erhvervsejendomme (eksperimentel statistik) (2021=100) efter ejendomskategori og enhed (2021K1-2024K1)
LABY32: Huslejeindeks for boliger (2021=100) efter kommunegruppe og enhed (2021K1-2024K1)
Tvangsauktioner
TVANG1: Bekendtgjorte tvangsauktioner efter type og region (1993M01-2024M05)
TVANG2: Bekendtgjorte tvangsauktioner efter type og område (1979K1-2024K1)
TVANG3: Bekendtgjorte tvangsauktioner efter område (2012-2023)
TVANG: Bekendtgjorte tvangsauktioner efter type (AFSLUTTET) (1993M01-2006M12)
TVANGX: Bekendtgjorte tvangsauktioner efter type 1979-1992 (AFSLUTTET) (1979-1992)
Finansielle markeder
Valutakurser
DNVALD: Valutakurser efter valuta, kurstype og opgørelsesmetode (dagsobservationer) (1977M01D03-2024M06D20)
DNVALM: Valutakurser efter valuta, kurstype og opgørelsesmetode (månedsobservationer) (1970M01-2024M05)
DNVALQ: Valutakurser efter valuta, kurstype og opgørelsesmetode (Kvartalsobservationer) (1970K1-2024K1)
DNVALA: Valutakurser efter valuta, kurstype og opgørelsesmetode (årsobservationer) (1970-2023)
Renter og bidrag
DNINDEX: Reference rente compounded index - dagsobservationer efter instrument og opgørelsesmetode (2022M04D01-2024M06D20)
DNRENTD: Rentesatser og aktieindeks (dagsobservationer) efter instrument, land og opgørelsesmetode (1983M05D10-2024M06D20)
DNRENTM: Rentesatser og aktieindeks (månedsobservationer) efter instrument, land og opgørelsesmetode (1985M10-2024M05)
DNRENTA: Rentesatser og aktieindeks (årsobservationer) efter instrument, land og opgørelsesmetode (1985-2023)
MPK3: Rentesatser, ultimo (pct p.a.) efter type (1985M01-2024M05)
MPK18: Gennemsnitsrenter i pengeinstitutterne (pct. p.a.) efter sektor og ud-/indlån (2002K1-2024K1)
MPK18X: Gennemsnitsrenter i pengeinstitutterne (pct. p.a.) efter sektor og ud-/indlån (AFSLUTTET) (2002K1-2013K3)
MPK100: Effektiv rente af statsobligationer efter land (1989-2023)
DNRUUM: Udestående indenlandsk udlån fra MFI-sektoren ekskl. Nationalbanken efter instrument, datatype, indenlandsk sektor, valuta, løbetid (oprindelig løbetid) og formål (2003M01-2024M04)
DNRUUPI: Udestående indenlandsk udlån fra pengeinstitutter efter instrument, datatype, indenlandsk sektor, valuta, løbetid (oprindelig løbetid) og formål (2003M01-2024M04)
DNRUURI: Udestående indenlandsk udlån fra realkreditinstitutter efter datatype, indenlandsk sektor og valuta (2003M01-2024M04)
DNRUIPI: Udestående indenlandsk indlån i pengeinstitutter efter instrument, datatype, indenlandsk sektor, valuta og løbetid (oprindelig løbetid) (2003M01-2024M04)
DNRUIM: Udestående indenlandsk indlån i MFI-sektoren ekskl. Nationalbanken efter datatype, indenlandsk sektor, valuta og løbetid (oprindelig løbetid) (2003M01-2024M04)
DNRNUM: Nye indenlandske udlån ekskl. kassekreditter o.l. fra MFI-sektoren ekskl. Nationalbanken efter formål, datatype, indenlandsk sektor, valuta, løbetid (oprindelig løbetid), rentefiksering og lånstørrelse (2003M01-2024M04)
DNRNUPI: Nye indenlandske udlån ekskl. kassekreditter o.l. fra pengeinstitutter efter formål, datatype, indenlandsk sektor, valuta, løbetid (oprindelig løbetid), oprindelig rentefiksering og lånstørrelse og repoforretninger (2003M01-2024M04)
DNRNURI: Nye indenlandske udlån fra realkreditinstitutter efter datatype, indenlandsk sektor, valuta, løbetid (oprindelig løbetid), oprindelig rentefiksering og lånstørrelse (2003M01-2024M04)
DNRNIM: Nye indenlandske indlån i MFI-sektoren ekskl. Nationalbanken efter instrument, datatype, indenlandsk sektor, valuta og løbetid (oprindelig løbetid) (2003M01-2024M04)
DNRNIPI: Nye indenlandske indlån i pengeinstitutter efter instrument, datatype, indenlandsk sektor, valuta og løbetid (oprindelig løbetid) (2003M01-2024M04)
DNRUPPPI: Pengeinstitutternes udestående indenlandske forretninger fordelt på 10 pct. percentiler efter instrument og indenlandsk sektor (2003M01-2024M04)
DNRURPI: Pengeinstitutternes udestående indenlandske forretninger - Rentemarginaler efter instituttype, datatype, indenlandsk sektor og valuta (2003M01-2024M04)
DNRUGPI: Pengeinstitutternes nye og udestående indenlandske forretninger - Gruppeinddelt efter instrument, instituttype, indenlandsk sektor, valuta og formål (2003M01-2024M04)
DNRIURQ: Realkreditinstitutternes udestående indenl. realkreditudlån - Kvartalsvis ydelse efter datatype, indenlandsk sektor og valuta (2013K4-2024K1)
Værdipapirer
DNVPDKS: VP-registrerede papirer fordelt på udsteder- og investorsektor (hovedtabel) (1999M12-2024M04)
DNVPDKR: VP-registrerede papirer, særligt om realkredit (1999M12-2024M04)
DNVPDKR2: Danske realkreditobligationer efter type af realkreditobligation, oprindelig løbetid, restløbetid, kupon (nominel rente), valuta, udsteder, investorsektor, dækkede og datatype (1999M12-2024M04)
DNVPDKU: VP-registrerede papirer, udbytter (1999M12-2024M04)
DNVPDKB: VP-registrerede papirer fordelt på udsteder- og investorbranche (AFSLUTTET) (1999M12-2008M12)
DNVPDKF: VP-registrerede papirer på fondskodeniveau (2005M01-2024M04)
DNKDE2: Ikke-VP-registrerede papirer i depot i Danmark (AFSLUTTET) (2004M12-2008M02)
DNVPDKBR: VP-registrerede papirer efter papirtype, valuta, udstederbranche, investorbranche, værdiansættelse og datatype (2008M11-2024M04)
DNVPEJER: Ejerkoncentration i realkreditobligationer efter ISIN (2005M01-2024M04)
OBL1: Cirkulerende obligationsmasse (mio. kr.) efter branche, obligationstype og kurs-/nominel værdi (AFSLUTTET) (1993K4-2007K2)
OBL2: Sektorfordeling af den cirkulerende obligationsmasse efter sektor, obligationstype og kurs-/nominel værdi (AFSLUTTET) (2003K2-2007K2)
OBL3: Beholdning af cirkulerende obligationer i finansierings- og forsikringsvirksomhed efter branche, obligationstype og kurs-/nominel værdi (AFSLUTTET) (2003K2-2007K2)
DNVPSTRS: Strukturerede obligationer fordelt på forskellige karakteristika (1999M12-2024M04)
DNVPSTRH: Strukturerede obligationer fordelt på underliggende aktivtype og investorsektor (1999M12-2024M04)
DNVPU: Værdipapirer udstedt i udlandet af danskere (2003M01-2024M04)
AN1: Ejerfordeling af børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser efter ejersektor og udstederbranche (AFSLUTTET) (1998K3-2007K2)
AN2: Branchefordeling af de cirkulerende ejerandelsbeviser Kursværdi efter ejerbranche og udstederbranche (AFSLUTTET) (2003K2-2007K2)
AN3: Sektorfordeling af de cirkulerende ejerandelsbeviser Kursværdi efter ejersektor og udstedersektor (AFSLUTTET) (2003K2-2007K2)
DISK: Danmarks Nationalbanks diskonto (AFSLUTTET) (1946M01D15-2012M07D06)
MPK13: Aktieindeks ultimo efter type (1996M01-2024M04)
MPK13X: Aktieindeks ultimo efter type (AFSLUTTET) (1996M01-2019M01)
MPK22: Effektiv obligationsrente, ultimo efter type (AFSLUTTET) (1992M12-2018M12)
MPK23: Pantebrevsrente (pct. p.a.) for typiske pantebreve efter type, sælger/køber og kurs/rente (AFSLUTTET) (2003M04-2009M09)
DNRIUQ: Kvartalsvis rentestatistik, realkreditinstitutter - udestående forretninger efter datatype, balancepost og modpartssektor (AFSLUTTET) (2003K1-2013K3)
DNRNM: Rentestatistik, MFI-sektoren, nye forretning efter datatype, balancepost, rentebindingsperiode, valuta og sektor (AFSLUTTET) (2003M01-2013M10)
DNRNPI: Rentestatistik for pengeinstitutterne, nye forretninger efter datatype, balancepost, rentebindingsperiode, valuta og modpartssektor (AFSLUTTET) (2003M01-2013M10)
DNRURI: Rentestatistik, realkreditinstitutter, udestående forretninger efter datatype, balancepost, løbetid, valuta og modpartssektor (AFSLUTTET) (2003M01-2013M10)
DNRUM: Rentestatistik, MFI-sektoren, udestående forretninger efter datatype, balancepost, løbetid, valuta og sektor (AFSLUTTET) (2003M01-2013M10)
DNRUPI: Rentestatistik for pengeinstitutter, udestående forretninger efter datatype, balancepost, løbetid, valuta og modpartssektor (AFSLUTTET) (2003M01-2013M10)
DNRNRI: Rentestatistik, realkreditinstitutterne, nye forretning efter datatype, balancepost, rentebindingsperiode, valuta og sektor (AFSLUTTET) (2003M01-2013M10)
DNRUPPI: Pengeinstitutters udestående udlån og indlån fordelt på 10 procent percentiler efter datatype, balancepost og sektor (AFSLUTTET) (2009M10-2013M10)
MPK9: Gennemsnitlige renter i pengeinstitutterne Finanstilsynets sektorafgrænsning (pct. p.a.) efter type (AFSLUTTET) (1991K1-2002K4)
MPK16: Pengeinstitutternes indenlandske ud- og indlån (ultimo, mia. kr.) efter sektor og ud-/indlån (AFSLUTTET) (1996M12-2007M08)
MPK1: Gennemsnitlige valutakurser (kroner pr 100 enheder) (AFSLUTTET) (1977M01-2007M11)
MPK10: Pengeinstitutternes udlandsstilling (ultimo, mia. kr.) (AFSLUTTET) (1990M01-2007M08)
MPK101: Valutakurser årsgennemsnit efter land (AFSLUTTET) (1991-2006)
MPK12: Pengemængden ultimo efter type (AFSLUTTET) (1993M01-2007M08)
MPK14: Valutareserven efter type (AFSLUTTET) (2002M01-2002M12)
MPK15: Valutareserven ultimo året efter type (AFSLUTTET) (2000-2006)
MPK17: Realkreditinstitutternes indenlandske udlån (ultimo, mia. kr.) efter sektor (AFSLUTTET) (1993M01-2007M08)
MPK19: Pengeinstitutternes mellemværender (ud- og indlån) med finansierings- og forsikringsvirksomhed efter branche og ud-/indlån (AFSLUTTET) (2000K3-2007K2)
MPK2: Gennemsnitlige valutakurser - italienske lire og japanske yen (kroner pr 100 møntenhed) efter type (AFSLUTTET) (1977M01-2003M08)
MPK20: Sektorfordeling af større pengeinstitutters indenlandske ind- og udlån efter sektor og ud-/indlån (AFSLUTTET) (2000K3-2007K2)
MPK21: Større pengeinstitutters balance ultimo efter debet/kredit og mellemværender (AFSLUTTET) (2000K3-2007K2)
MPK24: Obligationsudstedende institutters udlån efter type og nyudlån af obligationer (AFSLUTTET) (2003K2-2007K2)
MPK25: Nettoudlån fra obligationsudstedende institutter efter type (AFSLUTTET) (2000M01-2007M08)
MPK26: Obligationsudstedende institutters obligationsudstedelse efter type, obligationstype, brutto/nettotilgang og pålydende/kursværdi (AFSLUTTET) (2002M04-2007M08)
MPK27: Bruttotilgang af statsobligationer mv pålydende værdi efter type og løbetid (AFSLUTTET) (2003M04-2007M08)
MPK28: Nettotilgang af børsnoterede kroneobligationer, pålydende værdi efter type (AFSLUTTET) (2002M12-2007M08)
MPK29: Cirkulerende obligationsmasse, ultimo pålydende værdi efter type (AFSLUTTET) (2003M06-2007M08)
MPK35: Resultatopgørelse for firmaer der udbyder forbrugerkredit efter indtægt/udgift (AFSLUTTET) (2001-2003)
MPK36: Balance for firmaer der udbyder forbrugerkredit efter aktiv/passiv (AFSLUTTET) (2001-2003)
MPK37: Danmarks Nationalbanks balance ved årets udgang efter aktiv/passiv (AFSLUTTET) (1985-2006)
MPK40: Pengeinstitutternes balance, ultimo året efter aktiv/passiv (AFSLUTTET) (2001-2006)
MPK42: Effektiv nominel kreditorrente efter type (AFSLUTTET) (1985-2006)
MPK44: Finansielle institutioners beholdninger af obligationer og aktier (bogført værdi) efter type (AFSLUTTET) (1991-2001)
MPK45: Børsomsætningen (kursværdi) efter type (AFSLUTTET) (1985-2007)
MPK46: Større pengeinstitutters balance ved årets udgang efter aktiv/passiv (AFSLUTTET) (1992-2006)
MPK48: Realkreditinstitutternes balance efter aktiv/passiv (AFSLUTTET) (2001-2005)
MPK56: Realkreditinstitutternes realkreditudlån efter type (AFSLUTTET) (1993M01-2007M08)
MPK8: Banker og sparekassers ud- og indlån (ultimo, mio. kr.) efter type (AFSLUTTET) (1982-1999)
MPK6: Større pengeinstitutters indenlandske ud- og indlån (ultimo, mio. kr.) efter branche og ud-/indlån (AFSLUTTET) (1986K1-2007K2)
Klimarelaterede indikatorer
DNCFE: Klimarelaterede indikatorer for den finansielle sektors porteføljer (2018K1-2024K1)
DNCFEM: Klimarelaterede indikatorer for danske realkreditobligationer baseret på energimærker (2022K4-2024K1)
Europæisk værdipapirstatistik (SHS)
DNSHSREA: Danske realkreditobligationer holdt af eurolande (SHS) efter type af realkreditobligation, investorland og datatype (2019K1-2024K1)
Penge-, valuta- og derivatmarked
DNFX: Bankers køb og salg af DKK opdelt på valuta, modpartssektor eller løbetid (2023M04-2024M04)
DNFXSWAP: Bankers køb og salg af FX swaps i DKK opdelt på valuta, modpartssektor eller løbetid (2023M04-2024M04)
DNIRS: Bankers køb og salg af renteswaps i DKK opdelt på modpartssektor, løbetid eller referencerente (2023M04-2024M04)
DNSEMM: Bankers sikrede indlån og udlån i DKK opdelt på modpartssektor, løbetid eller sikkerhedsstillelse (2023M04-2024M04)
DNUNMM: Bankers usikrede indlån og udlån i DKK opdelt på modpartssektor eller løbetid (2023M04-2024M04)
Digitale betalinger
Betalingskort
DNBSUP: Dansk udstedte kort efter type og kortholder (2016K1-2024K1)
DNBSUK: Dansk udstedte kort efter type og teknologi (2016K1-2024K1)
DNBSMIS: Kortmisbrug efter type, kategori og land (2016K1-2024K1)
DNBSTK: Transaktioner i Danmark med dansk udstedte kort efter type og teknologi (2016K1-2024K1)
DNBSTS: Transaktioner med kort efter type, anvendelsessted og land (2016K1-2024K1)
DNBSTP: Transaktioner med dansk udstedte kort efter type og kortholder (2016K1-2024K1)
Kontantautomater, kortterminaler og kreditoverførsler
Betalingsinfrastruktur mv.
DNBSKK: Kontantautomater og kortterminaler (2016K1-2024K1)
DNBSHI: Hævninger og indskud af kontanter efter betjeningssted (2016K1-2024K1)
Kreditoverførsler mv.
DNBSVKO: Kreditoverførsler i valuta - indenlandske og grænseoverskridende efter type og retning (2016K1-2024K1)
DNBSIKO: Indenlandske kreditoverførsler i kroner efter initiering (2016K1-2024K1)